Verslaafden krijgen pasjes voor een riks

ROTTERDAM, 15 APRIL. “Lieve mensen! Je kunt nu een pasje krijgen voor maar één rijksdaalder”, roept dominee H. Visser bij de ingang van het kantoortje van De Maasvlakte, voorheen Perron 0. Sinds vorige week moeten de bezoekers van de Rotterdamse gedoogzone voor drugsgebruikers een pasje hebben om naar binnen te kunnen.

Wanneer Visser om half een begint met het maken van foto's voor de pasjes, is de belangstelling onder de gebruikers gering. Pas wanneer hij met een megafoon de aanwezigen attent maakt op wat er te gebeuren staat, druppelen er langzaam enkelen binnen. Sommigen brengen hun eigen foto mee, ander poseren gewillig voor Vissers polaroidcamera. Achtereenvolgens komen een seropositieve 46-jarige man, een dakloos meisje van een jaar of 16 en een man die al 17 jaar illegaal in Nederland werkt, bij Visser langs.

Vanwaar die pasjes? Visser: “Het is een middel om het hier beheersbaar te houden.” Zeker na een steekpartij met dodelijke afloop enkele weken geleden wil de dominee “bepaalde elementen” buiten de deur houden. Hij doelt vooral op niet-gebruikende, veelal Noordafrikaanse dealers. “Die mensen zijn er slechts op uit om snel geld te maken en daarvoor is het hier niet bedoeld”, aldus Visser. Ook notoire ruziezoekers wil hij de toegang kunnen ontzeggen. Joop - gebruiker en vrijwilliger bij de Maasvlakte - valt hem bij. “We hebben hier genoeg vechtpartijen, hopelijk wordt dat nu wat minder. Het is geen pretje daar steeds tussen te moeten springen.”

De gedoogzone heeft volgens Visser ongeveer tweehonderd vaste bezoekers, honderd heeft hij inmiddels voor de camera gehad. Voorlopig wordt er nog niet gecontroleerd. Iedereen kan nog zonder moeite het terrein van De Maasvlakte oplopen. De meningen onder de verslaafden over het nieuwe initiatief lopen uiteen. “Allemaal flauwekul” vindt de 22-jarige Tyson. Zijn vriend Mack (34) vindt het aanvankelijk “wel een goed idee”, maar bedenkt zich nog geen minuut later en roept dat het toch niks uithaalt. “De dealers en illegalen, weet je. Die gasten, die laten geen pasje maken.” De twee constateren dat een heleboel gebruikers bewust niet meedoen aan het nieuwe initiatief. “En waar moet die gasten dan heen? Weer terug naar het Centraal Station?