V-raad maant partijen Mozambique tot spoed

NEW YORK, 15 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren de Mozambikaanse regering en de oppositiebeweging Renamo dringend opgeroepen zich te houden aan het vredesakkoord en hun strijdkrachten te ontwapenen. De Veiligheidsraad verzocht de regering verder in een resolutie om de VN-missie niet langer te onderwerpen aan hoge invoerbelastingen.

Intussen beschuldigde de Mozambikaanse president, Joaquim Chissano, Renamo ervan zich opnieuw te bewapenen. Hij zei over informatie te beschikken dat er bij het hoofdkwartier van Renamo bij Maringue in één dag tien vliegtuigen waren geland, vermoedelijk uit Malawi. Chissano suggereerde dat hiermee wapens waren aangevoerd.

De uitvoering van het vredesakkoord, dat vorige herfst werd gesloten om de slepende burgeroorlog te beëindigen, ligt al enige maanden achter op schema. Dit is mede te wijten aan de trage komst van de eenheden van de VN, die moeten toezien op de het verloop van het vredesproces. De VN beschikken nog steeds over weinig troepen omdat slechts een gering aantal lidstaten bereid en in staat is troepen voor dit doel ter beschikking te stellen. Tot nu toe zijn er van de gewenste 7.500 VN-militairen maar 1.500 Italiaanse militairen aangekomen alsook enkele manschappen uit Uruguay, Bangladesh en Botswana.

Verkiezingen die voor oktober op het programma staan, zullen waarschijnlijk moeten worden uitgesteld, omdat de omstandigheden daarvoor nog niet geschikt zijn.

In haar resolutie drukte de Veiligheidsraad de regering en Renamo op het hart een begin te maken met de integratie van hun strijdkrachten. Dit is voor beide zijden een netelige opgave, omdat het de afvloeiing van veel soldaten en guerrillastrijders betekent. De afgelopen weken is het mede hierdoor al twee keer tot muiterijen gekomen in het regeringsleger. (Reuter, AP, AFP)