Toch Gouden Kalf voor televisiefilms

AMSTERDAM, 15 APRIL. Bestuur en directie van de stichting Nederlandse Filmdagen hebben besloten met ingang van de dertiende editie (22 september tot en met 1 oktober) ook speelfilms die hun première beleefden op televisie toe te laten tot de competitie om het Gouden Kalf.

Alleen de categorie "beste speelfilm' blijft exclusief bestemd voor producenten van films die voor het eerst in bioscoop of filmtheater te zien waren. Volgens het onlangs opnieuw gewijzigde reglement kunnen Gouden Kalveren voor regie, acteur en actrice voortaan ook toegekend worden aan prestaties in een film, die in enige versie een première beleefde op het kleine scherm. Tevens wordt een nieuw Gouden Kalf ingesteld voor de regisseur(s) van het beste televisiedrama. Daarmee wordt gedoeld op televisiefilms en -series, die niet primair bestemd zijn voor vertoning op een groot scherm, maar die wel op film gemaakt werden.

Vorig jaar leidde de uitsluiting door de Filmdagen van enkele speelfilms, die eerst als serie op televisie vertoond waren (Op afbetaling van Frans Weisz en Het zakmes van Ben Sombogaart) tot beroering in filmland. Bestuur en directie hebben nu, in nauw overleg met diverse belangenorganisaties, toch besloten “de reglementen voor toelating tot de competitie meer op de praktijk te richten”, zo blijkt uit een gisteren verzonden persverklaring van het Utrechtse festival.

De dertiende Nederlandse Filmdagen wijden een retrospectief aan een selectie uit het filmwerk van acteur Gerard Thoolen. Ook is er aandacht voor hoogtepunten uit "35 jaar Nederlandse filmgeschiedenis', waarbij het jaar 1958 (oprichting van de Nederlandse Filmacademie en de speelfilmdebuten van Haanstra en Rademakers) als startpunt genomen is. Het festival poogt verschillende omroepen en filmtheaters te verleiden tot het vertonen van oudere en nieuwe Nederlandse films in de "Nederlandse filmmaand' september.