Rechter perkt omzeilen van havenpool in

ROTTERDAM, 15 APRIL. Stuwadoorsbedrijven in de Rotterdamse haven mogen niet te pas en te onpas werkzaamheden aan elkaar overdragen buiten de havenpool om. Ze mogen alleen onderling werk van elkaar overnemen of aan elkaar opdragen als het om de afhandeling van het hele ruim of het hele schip gaat. In andere gevallen moeten ze eerst de havenpool inschakelen.

Dit blijkt uit de uitspraak in het kort geding dat Marine Cargo Services (MCS) had aangespannen tegen de Vervoersbond FNV. De bond voerde de afgelopen jaren in het kader van de "operatie stofkam' een groot aantal keren actie tegen MCS, omdat buiten de havenpool om werk werd verricht voor stuwadoorsbedrijven. MCS kwam hiertegen in geweer, maar kreeg van de rechter ongelijk.

De "operatie stofkam' van de Vervoersbond is gericht tegen het omzeilen van de havenpool. In de haven-CAO is afgesproken dat stuwadoorsbedrijven, die werkzaamheden niet in eigen beheer kunnen verrichten, eerst een beroep moeten doen op de werknemers die in de SHB-havenpool zitten. Daarvan kan alleen worden afgeweken als werkgever en vakbonden daarmee instemmen.

In de CAO staat ook dat het overdragen van werk tussen leden van de havenwerkgeversvereniging SVZ te allen tijde mogelijk blijft. Hierover was tussen MCS en de Vervoersbond FNV verschil van mening ontstaan. Volgens MCS vallen daar ook incidentele invalsdiensten onder. De rechter wijst die uitleg van de hand. De havenbedrijven mogen wel onderling werk van elkaar overnemen of aan elkaar opdragen, maar “dat moet dan echt één werk betreffen, dus een klus, een veelheid van samenhangende werkzaamheden betrekking hebbend op een afgerond resultaat”, aldus de rechter. Incidenteel tekort aan mankracht mag naar zijn oordeel niet worden opgeheven door bij andere firma's dan de havenpool-SHB die mankracht in te huren.

Bestuurder J. Verroen van de Vervoersbond FNV is ingenomen met de uitspraak in kort geding. Volgens hem wordt ermee bevestigd dat de bond op juiste gronden actie voert tegen omzeiling van de havenpool. “Het is toch te gek dat er bij de SHB mensen op de bank zitten en wachtgeld ontvangen, terwijl bedrijven tijdelijk personeel van elders aantrekken”, aldus Verroen.

Het inhuren van tijdelijk personeel buiten de havenpool om is in de jaren tachtig toegenomen, omdat het veelal goedkoper is. De SHB-havenpool is destijds speciaal opgericht om fluctuaties in het aanbod van havenwerk op te vangen. In de jaren tachtig is de pool aanzienlijk uitgebreid om gedwongen ontslagen te voorkomen. SHB'ers die geen werk hebben worden volledig doorbetaald, waarbij 55 procent voor rekening komt van het werkloosheidsfonds. Volgens Verroen is het omzeilen van de havenpool de laatste jaren aanzienlijk teruggelopen, mede door toedoen van de "operatie stofkam'.