PROTESTANT

Prof. dr. W. Goddijn schrijft in zijn artikel Ook Alfrink werd "vermoord' (NRC Handelsblad, 29 maart): “Protestant betekent van oorsprong iemand, die protesteert tegen besluiten van (Duitse, Lutherse) vorsten.

Dit is onjuist. De "Protestation' van Duitse, Lutherse vorsten en veertien zelfstandige steden was een openlijke verklaring, dat een toevallige, rooms-katholieke meerderheid op de Rijksdag te Spiers in 1529, buiten de agenda om, niet een wettig genomen besluit van de vorige Rijksdag mag opheffen. De Rijksdag van 1529 eiste, dat de rooms-katholieke godsdienstbeleving overal (weer) zou worden toegestaan, dat Doopsgezinden en Sacramentariërs (Bediening van het Avondmaal met brood èn wijn) moesten worden uitgeroeid en uitbreiding van de "Hervorming' verboden. (Men leze verder in "Handboek der Kerkgeschiedenis' door prof.dr. J.N. Bakhuizen van den Brink e.a.)

De vorsten en steden van de Protestation, een getuigenis voor vrijheid van godsdienst, waagden hun hals en bestaan tegen het naderend verbond van keizer en paus om de hervorming te vernietigen.

Om nu van de Nederlandse rooms-katholieken te zeggen, dat ze een beetje "protestant' zijn ingesteld, is een gebrekkige vergelijking: Wie heeft er zijn hals gewaagd? Rome (paus en Vaticaan) heeft na 1854 haar trouwste aanhangers en financieel hoogste bijdragers juist in Nederland gevonden. Is dat veranderd? Bischop Bär althans vertrok, aan één wenk gehoorzamend. Waarom lezen we in geen enkele verklaring of beschouwing.