Premie zuinig omgaan met electriciteit

ROTTERDAM, 15 APRIL. Het energiebedrijf voor Groningen en Drenthe gaat aan huishoudens die zuinig omgaan met elektriciteit een premie van 150 of 75 gulden per jaar toekennen.

Minister Andriessen krijgt daarmee, ondanks alle weerstand in politieke kring en bij de distributiesector, toch zijn premie op energiebesparing van de grond. Zesduizend Groningse en Drentse burgers gaan het eerst profiteren: wie vanaf volgende week een jaar lang extra zuinig omspringt met elektriciteit, wordt met een premie beloond die minister Andriessen voorlopig zelf betaalt.

Jan Veenstra, woordvoerder van het energiebedrijf in Groningen (EGD) noemt het een "gedragsexperiment', want het EGD gaat niet alleen het elektriciteits- en gasverbruik per woning meten, maar bekijkt ook in hoeverre intensieve voorlichting aan de verbruiker van invloed is op het besparingsgedrag. “Je kunt bijvoorbeeld wel je hele woning volhangen met spaarlampen, maar als je ze dan allemaal aandoet is het nog onvoordelig”, aldus Veenstra.

Het EGD probeert de problemen bij een eerlijke toekenning van de besparingspremie zoveel mogelijk te omzeilen door uit zijn totale bestand van 360.000 klanten slechts een beperkte groep van 6.000 "gemiddelde verbruikers' voor het experiment te selecteren. Huishoudens met een extreem hoog of laag elektriciteitsverbruik vallen voorlopig buiten de boot. Daardoor wordt vermeden dat bijvoorbeeld jonge parters die allebei buitenshuis gaan werken en daardoor plotseling zeer weinig stroom verbruiken, op een makkelijke manier de premie opstrijken, terwijl een groot gezin dat in een oud en slecht geïsoleerd huis woont er niet voor in aanmerking komt.

Die tegenstellingen waren vorig jaar reden voor kritiek vanuit de Tweede Kamer op het plan van minister Andriessen voor een "besparingssnip': 100 gulden beloning per jaar voor mensen die zich extra inspannen om minder kostbare energie te verbruiken. Ook EnergieNed, de landelijke organisatie van stroom- en gasdistributiebedrijven (de GEB's) was weinig enthousiast omdat zo'n beloning heel moeilijk eerlijk is te verdelen. Maar het ministerie van economische zaken hield vol, omdat de energiebesparing door huishoudens “wel een tandje hoger kan”, zoals directeur-generaal energiezaken mr.drs. Dessens het onlangs verwoordde.

Bij het Gronings experiment kunnen “bepaalde negatieve effecten niet worden voorkomen. Die treden ook bij een subsidieregeling op, je moet ze op de koop toenemen”, zegt EGD-woordvoerder Veenstra. “Want we kunnen onmogelijk in de woningen gaan kijken naar de individuele woon- en verbruikspatronen.” Wel worden de negatieve effecten zoveel mogelijk beperkt door nog niet het aardgasverbruik in de regeling mee te nemen. “Dat is veel meer gevoelig voor verschillen in woonomstandigheden dan elektriciteit”, aldus Veenstra. “We gaan uit van gemiddelde energieverbruikers. Wat we beogen is om in de praktijk te zien hoe een premiestelsel uitpakt.” Dat gebeurt, aldus Veenstra, door de 6.000 geselecteerde huishoudens in te delen in twee groepen naar stroomverbruik en die twee dan weer onder te verdelen in groepen die wel of niet worden intensief begeleid met voorlichting. Al naar gelang het succes wordt er na een jaar een premie van 150 of 75 gulden uitgekeerd.