Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Plan voor fuseren van persdiensten twintig regionale dagbladen

DEN HAAG, 15 APRIL. De hoofdredacties en directies van twintig regionale dagbladen buigen zich de komende maanden over een plan voor verregaande samenwerking. Drie persbureaus - de Gemeenschappelijke Persdienst (GPD), de Stichting Persunie (SPU) en de Sijthoff Persdienst - moeten hiervoor fuseren. In opdracht van de uitgevers - Wegener, Sijthoff, de Hollandse Dagblad Combinatie en de Friesch-Gronings Drentse Pers - heeft een organisatiekundige, C. de Koning, de laatste maanden de mogelijkheden tot samenvoegen van de drie persdiensten onderzocht.

De totale oplage van de betrokken kranten bedraagt 1,7 miljoen exemplaren, ruim een derde van de totale Nederlandse krantenoplage. De doelstelling van het plan is begin volgend jaar bij gelijkblijvende kosten een verhoging van de redactionele kwaliteit de bereiken. De nieuwe organisatie, "Nederlandse Pers Associatie', zou alle aangesloten bladen moeten gaan bedienen.

Sijthoff Pers reageerde vanochtend “enigzins teleurgesteld” op het plan. Directeur ir. J. Thierry zegt dat De Koning niet aan zijn opdracht heeft voldaan. In het plan is sprake van een fusie van alleen GPD en SPU, Sijthoff wordt pas later in de fusie betrokken, aldus Thierry. Tevens is hij bang voor een teruggang in pluriformiteit, aangezien alle bladen straks uit dezelfde bron gaan putten.

J. Houwert, lid van de raad van bestuur van Wegener, denkt dat met het plan “een eind verder is te komen”. Wegener is al jaren voorstander van een fusie tussen de persdiensten. Wel voorziet Houwert enige problemen in het Noorden van het land. De regionale kranten daar beconcurreren elkaar en moeten straks allemaal gebruik gaan maken van dezelfde persdienst. De oplossingen die De Koning geeft om de problemen die dat met zich meebrengt zijn volgens Houwert “onvoldoende uitgewerkt”.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) wijst de plannen tot samenvoeging af. Het voorstel is vooral gericht op aanzienlijke kostenbesparing in plaats van kwaliteitsverbetering, aldus de vakbond. Ook vreest de NVJ een teruggang in werkgelegenheid.