"Onrustbarende' toename Marokkaanse verslaafden

AMSTERDAM, 15 APRIL. Criminaliteit onder vooral jongere druggebruikers in Amsterdam stijgt. Met name het aantal jongere Marokkaanse verslaafden die door de GG & GD worden opgevangen op politiebureau's is de afgelopen jaren forsgestegen. Dat staat in het concept jaarverslag 1992 van de drugsafdeling van de Amsterdamse GG & GD.

Volgens een woordvoerder van de GG & GD gaat het om een betrekkelijk kleine groep in verhouding tot de totale populatie druggebruikers. De afgelopen vier jaar is het aantal Marokkaanse jongeren dat door de GG & GD werd opgevangen tijdens hun voorarrest op het politiebureau evenwel meer dan verdubbeld van 80 in 1989 tot 175 in 1992. Deze groep zou daarmee uitspringen bij de overige gevallen die de GG & GD behandeld.

De GG & GD in Amsterdam verstrekte in 1991 methadon op reguliere basis aan een groep van rond de 3500 druggebruikers. Daarnaast worden drugverslaafde arrestanten (1600 in 1991) eveneens met methadon geholpen. Het beeld dat tot voor kort bestond dat Marokkaanse jongeren redelijk in staat waren om verdovende middelen te gebruiken, zonder eraan verslaafd te raken, is volgens de GG & GD inmiddels volledig achterhaald.

Niet bekend