Ondernemers willen verschil in studieduur

DEN HAAG, 15 APRIL. De Nederlandse ondernemersorganisaties willen af van de huidige uniforme studieduur voor de universitaire ingenieursopleiding van vier jaar. De Raad van de centrale ondernemingsorganisaties (RCO) publiceerde vandaag een voorstel om een aantal studierichtingen 5 jaar te geven. De RCO denkt daarbij vooral aan de "klassieke' opleidingen zoals werktuigbouw en elektrotechniek. Ook moeten in alle opleidingen de studenten meer studie-uren maken en moet er in de leerstof meer aandacht komen voor een brede basiskennis en zelfstandig werken.

Tot nu toe pleitten de werkgevers voor behoud van de vierjarige opleiding, die in 1982 mede op hun aandringen werd ingesteld. Vanmorgen beklemtoonde voorzitter A. Rinnooy Kan van de Vereniging van Nederlandse Ondernemingen (VNO) tijdens de presentatie van het RCO-rapport dat de RCO niet vindt dat een ingenieurs-opleiding van vier jaar niet voldoende zou zijn, maar “dat het nu gaat om het opvullen van een bescheiden aantal hiaten in de opleiding en om praktische verbeteringen, geen principiele veranderingen”. Volgens hem is het niet waar dat de Nederlandse ingenieur geen behoorlijk niveau zou hebben. De hiaten betreffen volgens Rinnooy Kan vooral de beperkte tijdsduur voor de praktijkgerichte afstudeeropdrachten en het te geringe vermogen tot zelfstandig werken en tot integratie van verschillende kennisgebieden. Hij omschreef de huidige situatie wel als “tobben in de machinekamer van de economie”.

De oordelen over de ingenieursopleidingen in het RCO-rapport zijn gebaseerd op een enquête onder een twintigtal grote bedrijven waaronder AKZO, Shell, PTT en Organon en stemmen overeen met het advies dat de Adviesraad voor Wetenschap eerder dit jaar uitbracht en dat gebaseerd was op de meningen van een veertigtal grote en kleine bedrijven. De conclusie van de AWT dat de zelfstandigheid en het integratievermogen vooral in een tweejaar durende tweede fase zullen moeten worden aangeleerd wijst de RCO echter af. Volgens de RCO zal het AWT-advies, dat in feite neer komt op verlenging van de ingenieursstudie tot zes jaar van de studie, te duur zijn. De eerste fase moet een volwaardige ingenieur afleveren, vindt de RCO, de tweede fase moet vooral worden gebruikt om een aantal ingenieurs verder te scholen in het werken in multidisiciplinaire ontwerpteams. De RCO wijst erop dat vooral bedrijven in het midden- en kleinbedrijf behoefte hebben aan zelfstandigopererende ingenieurs, die door de eerste-fase-opleidingen dienen te worden afgeleverd.