NOORD-IERLAND

Correspondent Hieke Jippes geeft in haar artikel "Woede over Noordiers geweld breng vrede niet dichterbij' (NRC Handelsblad, 3 april) volgens mij een te sombere kijk op de werkelijkheid.

In Noord-Ierland is er naast het politieke vacuüm een interessante beweging die door Noord-Ieren is geïnitieerd. Initiatief 1992 is een mogelijkheid voor de inwoners van Noord-Ierland om voorstellen te doen tot vreedzame oplossingen voor het politieke dilemma. Vrouwenorganisaties, jongerengroepen, vredesgroepen en allerlei andere vredesorganisaties geven in dit proces hun verfrissende kijk op de werkelijkheid.

Vrede zal er niet komen door politieke oplossingen. Maar eerder als de gewone mensen vrede willen. Er zal alleen vrede komen als de mensen het geweld zo zat zijn dat ze een gewelddadige oplossing afzweren. Een weg om daar te komen is het heft zelf in handen te nemen. Ik heb de hoop dat dit moment nu is aangebroken door de huidige vredesinitiatieven. Tienduizend mensen gaan met witte linten de straat op om te demonstreren voor vrede.

Het is een spannende tijd in Noord-Ierland, want iedere oproep tot vrede kan politiek misbruikt worden. Maar het lijkt dat de pacifistische vredesgroep die zich 193 noemt en die tevens de organisator is van de vredesbijeenkomsten in Belfast en Dublin uit de handen van dergelijke personen kan blijven.

    • Holkje van der Veer
    • Nederlandse Vrienden van The Peace People