Meningsverschil binnen Justitie over cellentekort

DEN HAAG, 15 APRIL. Het ministerie van justitie en delen van het openbaar ministerie verschillen van mening over de oorzaken van het huidige cellentekort. Ook het OM zelf is verdeeld over deze kwestie.

Gisteren verklaarden vertegenwoordigers van de parketten in de arrondissementen Den Haag en Rotterdam dat zij extra verdachten hebben moeten heenzenden, omdat zij een deel van de cellen die hun normaal ter beschikking staan, hebben moeten opofferen om Amsterdam 200 cellen extra te bieden. Daarbij speelt op de achtergrond het feit dat Amsterdam in het paasweekeinde extra celruimte had gereserveerd om snelrecht mogelijk te maken.

Minister Hirsch Ballin (justitie) verklaarde gisteravond in een reactie dat de uitlatingen van de officieren van justitie op een misverstand moeten berusten. Het beschikbaar stellen van 200 extra cellen voor Amsterdam door omliggende arrondissementen zou nog niet zijn begonnen. Verder zou de extra celruimte tijdens het paasweekeinde gevonden zijn binnen het totale bestand aan cellen dat Amsterdam gebruikelijk ter beschikking staat. Volgens de minister is er wel een cellentekort in Rotterdam en Den Haag, maar dat zou te wijten zijn aan structurele oorzaken. Uit jongste cijfers van het departement van justitie blijkt dat de stijging van het aantal heenzendingen krachtig doorzet. Vorig jaar werden in totaal ruim 3.000 verdachten heengezonden, in het eerste kwartaal van het huidige jaar bedraagt dit cijfer 1.247.

Behalve het departement bestrijdt ook de Amsterdamse hoofdofficier van justitie mr. J.M. Vrakking de lezing van zijn collega's in Den Haag en Rotterdam. “Alle arrondissementen hebben er juist extra cellen bijgekregen. Alleen heeft Amsterdam er relatief een stuk meer bij gekregen dan andere regio's”, zegt Vrakking.

In Den Haag en Rotterdam verklaren vertegenwoordigers van het OM desgevraagd evenwel dat Vrakking “er niet veel van heeft begrepen”. Den Haag zegt 25 cellen aan Amsterdam te hebben moeten afstaan. Rotterdam heeft dit jaar 20 cellen minder tot haar beschikking.

Ook bij andere arrondissementen is het ongenoegen groot over wat gezien wordt als een voorkeursbehandeling van Amsterdam terwijl er cellentekorten in veel meer regio's bestaan. De procureur-generaal belast met het gevangeniswezen, mr. D. Steenhuis, heeft deze week alle parketten een fax gestuurd met uitleg over het cellenbeleid “om de onrust weg te nemen, maar dat lukt niet erg”, aldus een officier van justitie.

In Amsterdam zijn volgens Vrakking in de eerste drie maanden van dit jaar al meer dan 400 verdachten weggestuurd. Daarmee zou Amsterdam 120 verdachten voorliggen op Rotterdam. Volgens de cijfers van het departement zou Amsterdam 270 verdachten hebben heengezonden in het eerste kwartaal.