KRÖLLER-MÜLLER

Woensdag 7 april m'n laatste vrije reisdag, op naar Kröller-Müller. Trein naar Arnhem, bus naar Otterlo, uurdienst, veertig minuten wachten. Volgens de chauffeur nog een kwartiertje lopen naar het museum. Na dit kwartiertje, intussen ƒ 7.50 per persoon betaald aan de ingang van het park, zien we een bord: 3 km naar Museum Kröller-Müller. Lopen dus, (we zijn resp. 80, 75 jaar). Na ongeveer een halfuur een lift!

Tentoonstelling bezocht. Naar het Museonder? 'k Zou het u niet aanraden, ruim een kwartier lopen. De beeldentuin in, slechts een klein rondje, want er moet nog zo veel...

Weer op de terugweg, lopen. Na veel handopsteken, je geneert je dood, thuis staan twee auto's, lukt een lift. Daardoor te vroeg aan de bushalte, 35 minuten gewacht.

In het museum kregen we een folder dat in de paasweek drie maal daags een bus rijdt. De tentoonstelling van Juan Gris was 6 maart begonnen. Waarom wordt nergens vermeld, dat het Kröller-Müller museum per openbaar vervoer alleen te doen is als je traint voor de vierdaagse?

    • L.L. van Hattum-Sloof