KERNENERGIE

Bij het artikel van K. Zijlstra "Vuile atoomstroom rukt op' (NRC Handelsblad, 1 april) stond een foto van Vincent Mentzel. Volgens het bijschrift was het een van de vuilste kerncentrales van Oost-Europa. Dat bijschrift correspondeerde aardig met de titel van het artikel, het is echter jammer dat zowel de foto als de titel fout waren.

De vuile centrale op de foto is géén kerncentrale. Het is een kolen- of bruinkoolcentrale. Uit de schoorsteen van een kerncentrale komt geen rook. Bovendien is op de foto links van de centrale een lopende band voor transport van steen- of bruinkool zichtbaar. De titel is fout omdat kerncentrales op een schone manier stroom produceren. Het milieu in Nederland profiteert daar al jaren van, enerzijds door produktie in eigen land, anderzijds door import uit Frankrijk.

Overigens kan de conclusie van Zijlstra heel goed omgekeerd worden: alleen door de kerncentrales draaiende te houden, kan het milieu verbeterd worden en zijn er financiële mogelijkheden om ze veilig te maken. Voor een aantal kerncentrales geldt dat niet, die moeten gesloten worden, evenals de vervuilende bruinkoolcentrales. Dat daarbij Westeuropese elektriciteitsmaatschappijen een belangrijke rol spelen met technische hulp, spreekt voor zichzelf.