Intrinsiek waarde ING Vastgoed Fonds zakte 10 pct

Het belegd vermogen van het ING Vastgoed Fonds nam in 1992 toe van 439 miljoen (eind 1991) tot 515 miljoen gulden.

De portefeuille werd in verband met de moeilijke marktsituatie in zowel de VS, het Verenigd Koninkrijk als in Nederland met 41 miljoen gulden afgewaardeerd. Het eigen vermogen verminderde mede daardoor van 333 miljoen tot 287 miljoen en de intrinsieke waarde per aandeel zakte in 1992 van 33,82 tot 30,41 gulden.

Het directe beleggingsresultaat kwam 8,5 procent hoger uit op ruim 19 miljoen gulden. Per aandeel ging dat van 1,95 naar 2,07 gulden. Aan aandeelhouders wordt een dividend van 2 gulden in contanten of 7 procent in agio-aandelen voorgesteld tegen vorig jaar 2,40 gulden (waarvan 1,15 gulden in de vorm van stock).