Houders obligaties DAF naar de rechter

AMSTERDAM, 10 APRIL. Obligatiehouders van DAF overwegen een gerechtelijke procedure tegen ABN Amro en de Nederlandsche Trust Maatschappij. De houders van de 6,75 procent obligaties voelen zich volslagen misleid door het prospectus uit 1988 waarmee ABN Amro (toen nog ABN) de obligaties voor DAF heeft verkocht. Zij eisen daarom een volledige terugbetaling van de 150 miljoen gulden die de lening indertijd heeft opgebracht.

Om hun eisen kracht bij te zetten hebben de obligatiehouders de Engelsman Gary Klesch ingezet, directeur van Klesch & Company, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de behartiging van belangen van beleggers, waarvan de waardepapieren op slag waardeloos zijn geworden. Klesch is momenteel de woordvoerder van de Associatie voor de Behartiging van de Belangen van de Obligatiehouders van DAF, dat dit jaar zou beginnen met de aflossing van de lening. Maar na het faillissement krijgen de beleggers in DAF-obligaties geen cent.

Klesch wil daar verandering in brengen. Tijdens een bliksembezoek aan Amsterdam verklaarde de Engelsman dat er op dit moment houders met nominaal 30 miljoen gulden aan obligaties in hun bezit achter het initiatief staan. Dertig procent daarvan is in handen van Klesch zelf. Hij hoopt dat meer gedupeerden zich bij hem zullen aansluiten. Er zijn nog gesprekken gaande met enkele institutionele beleggers.

Klesch wil het geld van de gedupeerde obligatiehouders terugvorderen omdat de tekst van de ABN Amro-prospectus in zijn ogen “zeer misleidend is geweest.” Uit de tekst van het prospectus kon worden afgeleid dat DAF bij een obligatielening onderpand zou verlenen. Maar bij een herfinanciering van het bedrijf bleek dat de ABN Amro met haar leningen wel financiële zekerheden had gekregen in de vorm van onderpand op gebouwen, machines en uitstaande vorderingen, maar de obligatiehouders niet. Daarom acht Klesch ABN Amro en de Nederlandsche Trust Maatschappij, die bij de uitgifte als belangenbehartiger voor de obligatiehouders is opgetreden, in gebreke gebleven.

Klesch trekt een vergelijking met het Duitse Co-op, het detailhandelsbedrijf dat snel ten onder ging na een lening waarbij ABN Amro de kapitaalverschaffers eveneens zou hebben misleid. Een zaak die voor de rechter werd uitgevochten en door de obligatiehouders werd gewonnen. “Deze zaak van DAF vertoont opvallende overenkomsten met die van Co-op”, verklaart Klesch op zijn kantoorin Londen.” Bij de NTM, de trustee van de obligatielening, wordt directeur F. Deijs warm noch koud van de beschuldigingen. “Ik heb voorlopig geen mening, maar de verbanden die mijnheer Klesch legt, zie ik echt niet.”