Holle vezel reinigt afvalwater en afgas

Holle vezelmembranen zijn al in gebruik als kunstlong, als biotechnologisch filter om bacteriën of verontreinigingen uit afvalwater te halen en om bier te klaren. Promovendus ir. Henk Kreulen van de Universiteit Twente onderzocht gebruiksmogelijkheden van holle vezelmembranen in de strijd tegen de verzuring. Holle vezelmembranen kunnen ammoniak en zwavel uit afgassen halen voordat die de lucht in gaan.

Daarvoor bestaan toepassingsmogelijkheden in de tuinbouw. Daar is het stoken van kolen en huisbrandolie verboden vanwege de zwavelhoudende rook. Een andere toepassingsmogelijkheid is het oppompen en schoonmaken van vervuild grondwater op bodemsaneringslokaties.

In de holle vezelkolom, die maximaal een meter lang is en een doorsnee heeft van circa 20 centimeter, zijn honderden vezels van teflon, polypropeen of celluloseacetaat parallel gerangschikt. Door de vezels stroomt gas en er omheen, in tegenovergestelde richting, stroomt een vloeistof. De vervuiling in het gas gaat door de vezelwand heen naar de vloeistof.

Bij toepassingen in de bodemsanering kunnen de bacteriën, die voor de waterzuivering zorgen door organische stoffen "op te eten', via de holle vezels van voldoende zuurstof worden voorzien, zodat het schoonmaakproces beter verloopt. Volgens de promovendus is de holle vezelkolom op verschillende lokaties op het vervuilde terrein te installeren.

De promovendus testte de effectiviteit van de kolom door gas, vervuild met een geringe hoeveelheid zwavelwaterstof, schoon te maken met loog. Bij kleinschalige toepassingen bleek de holle vezelkolom door zijn compactheid 3 à 4 maal effectiever dan traditionele gasscheidingsapparatuur als bellenkolom of gepakte kolom.