Grafiek: Vorig jaar zijn in Nederland 189 beurzen ...

Grafiek: Vorig jaar zijn in Nederland 189 beurzen en tentoonstellingen georganiseerd.

Een jaar eerder werden 21 beurzen minder in Nederland gehouden. Dit blijkt uit een gecombineerd onderzoek van het Instituut voor Commerciële Bedrijfsvorming en het Instituut voor Beurs- en Tentoonstellingsonderzoek. De toename van het aantal beurzen wordt toegeschreven aan het verslechterende economische klimaat in Europa. Veel bedrijven bestuderen mogelijkheden om efficiënter en daarmee goedkoper te kunnen werken. Aan beursmanifestaties die meetellen bij de Federatie Beurzen Tentoonstellingen Nederland is vorig jaar 982 miljoen gulden uitgegeven aan standhuur en productiekosten, ruim 150 miljoen meer dan in 1991. De gezamelijke standoppervlakte bedroeg 1,69 miljoen vierkante meter. In Nederland wordt zo'n 8,5 procent van de totale marketingbudgetten besteed aan beurzen en tentoonstellingen. Naast directe kosten maken bedrijven ook indirecte kosten om op een beurs te staan. Reis- en verblijfskosten vallen onder andere onder indirecte kosten. Geschat wordt dat indirecte kosten op 30 procent liggen van de totale deelnamekosten, dus zo'n 300 miljoen gulden in 1992. (Onderzoek: Diederick van Thiel)

De meest produktieve sector van de Chinese economie blijven echter de plattelandsondernemingen, voortgekomen uit het surplus-kapitaal van rijke boeren. Zij zijn het krachtigst in de kustprovincies en vormen daar, vaak versterkt met investeringen uit Hongkong en Taiwan, de motor achter China's spectaculaire export-hausse. De exportgroei wordt nu overigens wat minder omdat de binnenlandse vraag niet bij te benen is.