GESCHIEDENIS

J.C.M. Greep, voorzitter van de commissie die de kerndoelen geschiedenis voorbereidde, had ook graag meer aandacht voor Egyptenaren, Grieken en Romeinen gezien (NRC Handelsblad, 26 maart).

Dezelfde voorzitter beweert in "Historisch Nieuwsblad' (nr. 4, 1992) dat je met die diepe duiken in de geschiedenis de leerlingen überhaupt niet bereikt. Het is leerpsychologisch onhaalbaar, zegt hij, en het strookt niet met de belevingswereld van kinderen van twaalf tot zestien jaar. De voorzitter vindt verder dat het onrealistisch is om kinderen van de onderbouw van de middelbare school attent te maken op bijvoorbeeld de verbluffende produktie van schilderijen in de "Gouden Eeuw'. Als de laatste twee eeuwen behandeld zijn, heeft de leerling voldoende historisch bewustzijn en alleen stof die betekenis heeft voor hedendaagse verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken wordt in de kerndoelen aangeboden.

Dit alles is werkelijk te lezen in het Historisch Nieuwsblad. Ook staat daarin nog vermeld dat alle kerndoelen Europacentrisch zijn en dat enige aandacht voor andere culturen is weggekapt.