Fraude

Bij de aankondiging, in het NRC Handelsblad van 8 april, van het boek "Valse vooruitgang; Bedrog in de Nederlandse Wetenschap' van de journalist Frank van Kolfschooten, wordt mijn boek "Psychologie van Bouwen en Wonen' (1979) vermeld.

Het geheel wordt in de context geplaatst van plagiaat, vervalsen van onderzoeksresultaten, bouwen van een carrière op fraude en andersoortig bedrog. Ik ken zijn boek nog niet, maar uit een vroeger schrijven van Van Kolfschooten vernam ik dat het in mijn geval gaat om een tekstpassage (p. 111 en de eerste paragraaf van p. 112, waar de semantische differentiaal van Osgood beschreven wordt) die zonder bronvermelding overgenomen is van Canter, een auteur die in heel mijn boek tienmaal wordt geciteerd. Verder zou volgens hem plagiaat voorkomen op pagina 114-115. Nochtans begint die bladzijde met: “Volgens Canter (1974) zijn de gevonden affectieve dimensies niet zo erg verschillend van die van Osgood”, wat dan verder uitgelegd wordt.