Daders coup pogen proces te frustreren.

Daders coup pogen proces te frustreren

onze correspondent HUBERT SMEETS

MOSKOU, 15 APRIL. Op de eerste dag van het strafproces tegen de junta van augustus 1991 hebben de twaalf putschisten tevergeefs geprobeerd de rechtbank te wraken. De militaire strafkamer van de Russische Hoge Raad heeft gisteren na een korte beraadsslaging in de middagpauze zelf bepaald dat ze wel competent is in de zaak. Bij deze beslissing kwam geen hogere beroepsinstantie te pas. Die is er namelijk niet.

De verdediging van de twaalf plegers van de staatsgreep van augustus 1991 had gisteren bij het begin van de strafzaak betoogd dat de rechtbank onbevoegd was, omdat het niet gaat om mogelijk landverraad jegens Rusland maar jegens de Sovjet-Unie, een staat die niet meer bestaat. Volgens rechtbank-president Anatoli Oekolov snijdt dat argument geen hout omdat de strafbare feiten zijn gepleegd op het grondgebied van Rusland en de Russische Hoge Raad de “rechtsopvolger is van de Hoge Raad van de Sovjet-Unie”.

Nadat de militaire strafkamer hun verzoek had afgewezen, gingen de verdachten ertoe over het parket van procureur-generaal Valentin Stepankov te wraken. Stepankov heeft, aldus de verdediging, het principe geschonden dat het openbaar ministerie zich terughoudend moet opstellen zolang een zaak "onder de rechter' is. Stepankov heeft eind vorig jaar een boek geschreven over de strafzaak tegen de zogenoemde GeKaTsjePisten van het "staatscomité voor de noodtoestand'. Hij had in een eerder stadium bovendien toegestaan dat de processen-verbaal van de verhoren van enkele verdachten werden verkocht aan het Duitse weekblad Der Spiegel. Zolang daarover geen bevredigende beslissing is genomen, zullen de putschisten zich het recht voorbehouden om te zwijgen, aldus ex-parlementsvoorzitter Anatoli Loekjanov, een van de hoofdverdachten in het proces en zelf jurist.

Vanmorgen hebben de twaalf leden van de GKTsjP dan ook hun vertragingstactiek voortgezet. Ze eisten dat het proces wordt verdaagd, zolang hun medeverdachte Aleksandr Tizjakov (voormalig leider van de organisatie van staatsbedrijven in de Sovjet-Unie) in het ziekenhuis ligt. Tizjakov werd gisteren na een aanval van angina pectoris afgevoerd uit de rechtzaal. In de wandelgangen hebben de beklaagden tevens laten weten dat een getuigenverklaring van voormalig Sovjet-president Michail Gorbatsjov onontbeerlijk zal zijn. Volgens hen was Gorbatsjov, tegen wie de coup was gericht, wel degelijk op de hoogte van alle gebeurtenissen.