Borsumij Wehry op overnemingspad

Het internationale handelshuis Borsumij Wehry gaat dit jaar een actief overnemingsbeleid voeren. Doel is de omvang van de acht sectoren van het concern op een optimale grootte te brengen waardoor de marktposities worden versterkt. Daarbij mag het eigen vermogen niet onder de 25 procent van het balanstotaal dalen. Om dat te voorkomen kunnen acquisities via de uitgifte van een converteerbare lening of via betaling in eigen aandelen worden gepleegd.

Bestuursvoorzitter J. Noordam van Borsumij Wehry zei in Amsterdam tijdens een toelichting op het jaarverslag dat over het algemeen een groot aanbod is van bedrijven die kunnen worden overgenomen. Noordam verwacht dat in enkele gevallen de gesprekken positief kunnen worden afgerond.

Borsumij denkt dit jaar betere resultaten te kunnen laten zien dan over 1992 toen de winst op 35,3 miljoen gulden uitkwam. De prognoses gaan voor dit jaar uit van positieve resultaten. De omzet over het eerste kwartaal van dit jaar, inclusief het medio vorig jaar overgenomen Ceteco, is met 12,5 procent gestegen. De winst moet uiteindelijk op 15 procent van het eigen vermogen van 340 miljoen gulden komen te liggen. Noordam verwacht dit winstdoel (ongeveer 50 miljoen gulden) in 1994 waar te maken.

Dit jaar zal het bedrijf niet meer worden geconfronteerd met verliezen van de Britse Beale-activiteiten (gereedschappen en tuinartikelen), schoenenzaken en Borsu Computer Deutschland. Die zijn in de loop van 1992 afgestoten en hebben het resultaat over dat jaar sterk negatief beïnvloed. De gedeeltelijke beursgang van het industriële postorderbedrijf Overtoom lijkt voorlopig van de baan.