Azerbajdzjan krijgt nu wapens van Turkije in strijd tegen Armenië

ANKARA, 15 APRIL. Naast humanitaire hulp biedt Turkije Azerbajdzjan nu ook militaire hulp in de strijd tegen de Armeniërs om de enclave Nagorny Karabach. Volgens Turkse kranteberichten is een eerste zending lichte wapens en raketten inmiddels in Azerbajdzjan aangekomen en bereikt het materieel vandaag het front. Het ministerie van buitenlandse zaken wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

Een Azerbajdzjaanse vertegenwoordiging onder leiding van vice-president Penah Hüseyinov bracht vorige week een bliksembezoek aan Ankara, en drong daarbij aan op militaire bijstand van Turkije. Er werd overleg gevoerd met de Turkse premier Süleyman Demirel, minister van defensie Nevzat Ayaz en met de chef van de generale staven, Dogan Güres.

Turkije geeft ondanks aanhoudende druk van Baku de voorkeur aan een diplomatieke oplossing van de strijd in en rondom Nagorny Karabach en sluit een Turkse militaire interventie vooralsnog dan ook uit. Zowel premier Demirel als vice-premier Erdal Inüon heeft aan de andere kant steeds laten blijken dat ze het broedervolk in Azerbajdzjan op “alle mogelijke manieren” zullen ondersteunen. Op hun persconferentie gisteren in Ankara herhaalde Inüon nog eens dat daarover geen misverstand moet bestaan, zonder evenwel expliciet te verklaren dat de Turkse hulp ook militaire ondersteuning omvat.

President Turgut Özal, die momenteel op bezoek is in Azerbajdzjan, heeft zich in een eerder stadium al wel uitgesproken voor een verhoogde militaire dreiging om de Armeniërs ervan te doordringen dat Turkije niet zal schromen militair in te grijpen in het conflict als de territoriale grenzen van Azerbajdzjan worden geschonden. Volgens Özal heeft het Armeense offensief in Azarbajdzjan niets meer van doen met een strijd om de enclave Nagorny Karabach, maar is Armenië uit op de vervulling van een oude droom: de verwezenlijking van een "Groot-Armenië'.