Aandelenkoersen van beursgenoteerde ondernemingen ...

Aandelenkoersen van beursgenoteerde ondernemingen worden hoofdzakelijk bepaald door emotionele factoren. Rationele factoren bepalen hoogstens de richting van verandering op lange termijn.

E.P.M. van Westing, Technische Universiteit Delft

Uit oogpunt van bevordering van de publieke betrokkenheid bij de Europese politiek verdient het aanbeveling om het Europese Parlement samen te stellen uit topsporters, acteurs en artiesten.

H. de Waard, Technische Universiteit Delft

Het verschil tussen goed college geven en kleinkunst is kleiner dan men zou denken en veelal groter dan men zou wensen.

H.H.G. Savenije, Technische Universiteit Delft

De integratie van de beoefening van denksporten in wiskunde- of expressievakken op de lagere en middelbare school verdient serieuze overweging doordat dit, mits plezierig gebracht, gunstige gevolgen voor de ontwikkeling van analytisch vermogen en concentratie kan hebben.

H. Tulleken, Technische Universiteit Delft

Het is te betreuren dat bij de reorganisatie van de rechterlijke macht in Nederland niet is gekozen voor een afzonderlijke administratieve rechtspraak in twee of drie instanties zoals in Frankrijk waarbij de administratieve rechter tevens belast is met de rechtspraak inzake onrechtmatige overheidsdaad.

J. Tegelaar, Technische Universiteit Delft

Door vereiste hoge studierendementen en daarop afgestemde collegeprogramma's komt de primaire taak van universiteiten, het opleiden tot het zelfstandig uitoefenen van de wetenschap, steeds meer in het geding.

P.W.M. Rutten, Technische Universiteit Delft

De kans op het aantreffen van beschermde planten en dieren in de Alpen is recht evenredig met de afstand tot de kabelbaan, c.q. tot bewoonde gebieden.

P. Blom, Technische Universiteit Delft