Ziekenhuizen hebben te veel verplegenden

DEN HAAG, 14 APRIL. De vakbond voor verpleegkundigen NU'91 is bang dat ziekenhuizen als gevolg van een personeelsoverschot steeds vaker (leerling-)verpleegkundigen op straat zullen zetten.

De bond baseert zijn vrees onder meer op een ontslagaanvraag voor verpleegkundigen in het Sint Josephziekenhuis in Veldhoven en het instellen van een vertrekpremie voor personeelsleden in het Beatrix-ziekenhuis in Gorinchem. In Veldhoven gaat het om 13 leerling-A-verpleegkundigen die die in juli hun diploma krijgen, in Gorinchem om een vertrekpremie van twee keer het maandsalaris.

Na jaren van grote tekorten aan verpleegkundigen dreigt volgens NU'91 nu een overschot te ontstaan. In de jaren tachtig deed zich ook de situatie voor dat verpleegkundigen ongeveer tegelijkertijd met het behalen van het diploma in instellingen in de gezondheidszorg werden bedankt. In plaats daarvan werden (goedkopere) leerlingen aan het werk gezet. NU'91 zegt nog niet over harde cijfers te beschikken die duidelijk maken dat de doorstroming stagneert, maar beschouwt het geringe aantal personeelsadvertenties voor verpleegkundigen als een slecht teken.

De Nederlandse Zorgfederatie (NZf) vindt dat ziekenhuizen alles in het werk moeten stellen om ontslagen te voorkomen, bijvoorbeeld door in de regio oplossingen te zoeken. Voorzitter A. Krol van de NZf ziet drie oorzaken voor het dreigende personeelsoverschot in de gezondheidszorg: de daling van het ziekteverzuim, het lagere verloop en de bezuinigingen in de ziekenhuizen. De NZf heeft vastgesteld dat veel ziekenhuizen als gevolg van het krappere budget de opleidingscapaciteit verminderen. De personeelsvoorziening kan daardoor in gevaar komen, zo waarschuwde de federatie in een brief aan alle instellingen.

De NZf heeft de instellingen gevraagd de problemen in kaart te brengen. Die gegevens kunnen een rol spelen bij het vaststellen van het bedrag dat volgend jaar in de gezondheidszorg kan worden uitgegeven. Daarover beraadt staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zich met de bonden, het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening en de NZf.