Uitkomsten Nagron stijgen met 17 pct

De winst van Nagron is vorig jaar uitgekomen op 11,9 miljoen gulden.

In 1991 bedroeg de winst eveneens 11,9 miljoen gulden, maar hierin was een buitengewone bate begrepen van 1,8 miljoen gulden uit de verkoop van een deelneming. Dat betekent dat in 1992 de winst uit gewone bedrijfsuitoefening met 17 procent is toegenomen. Voorgesteld wordt een dividend van 3,25 gulden. Over het voorgaande jaar werd 2,99 gulden dividend betaald, gecorrigeerd voor stockdividend. Het dividend over 1992 kan geheel in contanten worden opgenomen of in aandelen. Daarover zullen op 14 mei nadere mededelingen worden gedaan.

Nagron verwacht dat, gezien de aanhoudend ongunstige economische tijden, het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in 1993 niet zal verbeteren. In 1992 heeft vooral het grote aantal onroerend-goedtranscacties bijgedragen aan het totstandkomen van het bevredigend geachte resultaat. Een deel van de industriële activiteiten en de handel in non-ferro materialen stonden onder druk van de recessieve ontwikkeling, die zich vooral in het tweede halfjaar aftekende.