Resultaten RG beleggingsfondsen

RG Strategische Portefeuille Groen (laag risico) heeft 1992 afgesloten met een netto resultaat van 7,1 procent en verwacht voor dit jaar 6,2 procent. Het vermogen daalde vorig jaar van 119,5 miljoen tot 114,7 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 53,59 tot 57,33 gulden. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

RG Strategische Portefeuille Blauw (gematigd risico) heeft over 1992 een netto resultaat geboekt van 10 procent en voorziet voor dit jaar 7,2 procent. Het vermogen daalde van 151,3 miljoen tot 138,8 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 50,29 tot 54,95 gulden. Dividend wordt niet betaald.

RG Strategische Portefeuille Geel (hoog risico) heeft vorig jaar een netto resultaat van 9 procent behaald tegen 10,4 procent in 1991. Voor dit jaar wordt 8,3 procent verwacht. Het vermogen daalde van 102,6 miljoen tot 92,9 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 46,81 tot 50,56 gulden. Dit fonds betaalt geen dividend over 1992.

Het vermogen van het Florente Fund van de Robeco Groep is vorig jaar toegenomen van 1,63 miljard tot 3,14 miljard gulden. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 110,16 tot 118,90 gulden. De netto winst steeg van 67,8 miljoen tot 129,7 miljoen gulden. Florente stelt voor geen dividend uit te keren.

Het vermogen van het RG Divirente Fund is verleden jaar toegenomen van 681 miljoen tot 1,54 miljard gulden. De intrinsieke waarde per aandeel ging van 47,33 naar 49,81 gulden. De netto winst steeg van 46,7 miljoen tot 89,8 miljoen gulden. Voorgesteld wordt een dividend van 3 gulden, gelijk aan de interimuitkering. Over 1991 werd 3,32 gulden uitgekeerd.

Het vermogen van RG America Fund liep vorig jaar terug van 62,1 miljoen tot 27,4 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 98,49 tot 113,40 gulden. De netto winst halveerde tot 0,8 miljoen gulden. Het fonds stelt voor geen dividend uit te keren.

RG Europe Fund heet zijn vermogen vorig jaar zien dalen van 43,7 miljoen tot 42,9 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 90,80 tot 95,69 gulden terwijl de netto winst met 1,4 miljoen gulden iets hoger uitkwam dan in 1991. Er komt geen dividenduitkering.

RG Pacific Fund had eind vorig jaar een vermogen van 84,8 miljoen tegen 73,8 miljoen gulden eind 1991. De intrinsieke waarde per aandeel verhief zich van 88,60 tot 92,12 gulden. De netto winst ging een ton omhoog naar 1,3 miljoen gulden. Er ligt geen voorstel tot dividenduitkering.