Plannen voor winnen van energie bij het verbranden van afval

DEN HAAG, 14 APRIL. Afval kan en moet een grotere rol gaan spelen in onze energievoorziening. Dat stelt het "Plan van aanpak, energiewinning uit grootschalige afvalverbranding'. Het werd gisteren gepresenteerd door de ministeries van economische zaken en milieubeheer.

De rijksoverheid wil de hoeveelheid energie die wordt bespaard door afvalverbranding opvoeren van 12,7 petajoule (PJ) per jaar - gelijk aan de hoeveelheid energie van 400 miljoen kubieke meter aardgas - naar meer dan 30 PJ in het jaar 2000, wat gelijk staat aan één miljard kubieke meter aardgas.

Bij het verbranden van afval kan stroom worden opgewekt, die vervolgens wordt geleverd aan het openbare net. Daardoor kan, aldus directeur ir. Ketting van de SEP (Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven), het aandeel van afval in onze stroom-opwekking worden verdubbeld van één procent nu tot twee procent over een jaar of tien. Maar de doelstelling van 30 PJ kan alleen worden gehaald als het afval tevens wordt gebruikt voor het opwekken van warmte voor bij voorbeeld stadsverwarming of industrie.

Het Afval Overleg Orgaan noemt de doelstelling van het rijk “wellicht te veel gevraagd”. De hoeveelheid afval zou minder kunnen toenemen dan voorzien als gevolg van hergebruik. Bovendien is het veelal afval met een hoge verbrandingswaarde dat zich leent voor hergebruik. Mr. drs. C. Dessens, directeur-generaal Energie van het ministerie van economische zaken, legt meer nadruk op een ander knelpunt. Vooral de plaatselijke bevolking verzet zich tegen afvalverbrandingsinstallaties.

In Moerdijk, waar een afvalverbrandingsinstallatie (proces-) warmte moet gaan leveren aan de Shell raffinaderij, werken provincie en gemeente mee. Maar daar zijn bezwaren vanuit milieu-oogpunt tegen ingediend. Uit de woorden van ir. P. Stoter van Afvalverwerking Zuid-Nederland blijkt dat het niet meevalt om voor de benodigde investering van één miljard alle betrokkenen op een lijn te krijgen. Er moeten langjarige contracten worden gesloten over de aanvoer van vuil. En er moet een overeenkomst komen over de prijs die betaald wordt voor de teruggeleverde energie.