Olielanden in verzet tegen nieuwe ecotax

ROTTERDAM, 14 APRIL. De olieproducerende landen gaan gezamenlijk onderzoeken welke tegenmaatregelen ze kunnen treffen om schade aan hun economieën, als gevolg van nieuwe milieubelastingen in het Westen op olieprodukten, te beperken.

Dat hebben 25 olielanden gisteren in de Omaanse hoofdstad Muscat afgesproken. De 12 lidstaten van het oliekartel Opec vergaderden samen met de belangrijkste onafhankelijke olieproducenten waarmee ze samen 80 procent van de produktie voor hun rekening nemen.

Nieuwe milieubelastingen (de "ecotax') in de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap kunnen de olieproducerende landen beroven van inkomensten die nodig zijn om te investeren in nieuwe produktiecapaciteit, aldus het communiqué van de bijeenkomst. Maar in dit stadium dreigen de olielanden nog niet met maatregelen zoals een scherpe verlaging van de produktie om de prijzen op te voeren, waardoor ze compensatie zouden krijgen voor gederfde inkomsten. “Ons verzet tegen de nieuwe belastingen is serieus, maar deze vergadering is niet uit op confrontatie”, aldus Opec-voorzitter dr. Alirio Parra, de Venezolaanse minister van energiezaken. Niettemin zijn volgens het communiqué de huidige olieprijzen “te laag” en zal “een nieuwe golf van belastingverhogingen die discriminatoir zijn tegen olie (eenzijdig op deze brandstof drukken) een destabiliserend effect hebben op de oliemarkt”. Sommige waarnemers in Muscat zien die formulering toch als een verkapt dreigement voor toekomstige prijsverhogingen.

De 12 lidstaten van Opec hebben gisteren in Muscat afgesproken dat hun gezamenlijke produktieniveau verder zal worden verlaagd tot het in februari afgesproken niveau van 23,6 miljoen vaten per dag. Daarmee probeert het kartel zijn overproduktie in te dammen en de olieprijs op te krikken. Dat wil echter nog niet erg lukken, omdat er nog te veel olie op de wereldmarkt wordt aangevoerd. De afgelopen dagen hadden handelaren op de termijnmarkt in Londen iets meer betaald voor hun oliecontracten omdat ze iets meer verwachtten van de Opec-vergadering, maar vanochtend daalde de prijs voor een vat Noordzee-olie ("Brent') weer naar het niveau van vorige week: 18,76 dollar.

Volgens het Opec-secretariaat zou de overproduktie vorige maand slechts 290.000 vaten per dagen hebben belopen, terwijl onafhankelijke Westerse bronnen als het Internationaal Energie Agentschap 700.000 vaten per dag overproduktie hadden geraamd.