Milieuorganisaties tegen vergunning Shell

ROTTERDAM, 14 APRIL. De Zuidhollandse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de milieuvergunning voor de Shell Raffinaderij Rotterdam.

De raffinaderij heeft de vergunning onlangs gekregen nadat de overheid de milieuvervuilingen tot dan toe steeds had gedoogd. Volgens de beide milieuorganisaties schiet de nieuwe vergunning op een viertal punten tekort. De stankhinder wordt onvoldoende teruggedrongen, de uitstoot van zware metalen en polycyclische aromatische waterstoffen wordt te weinig verminderd, de voorschriften voor verzurende stoffen zijn te ruim en de sterk vervuilende tweede katalytische kraker van Shell wordt te weinig voortvarend aangepakt. Deze laatste installatie zorgt voor 10 tot 20 procent van de vervuiling die door de raffinaderij wordt veroorzaakt. De Milieufederatie en Natuur en Milieu eisen dat in de tweede kraker SOx- en NOx-katalysatoren en stoffilters worden toegepast.

De organisaties eisen verder dat Shell in het kader van de bestrijding van de stankhinder in Rijnmond alle potentiële eigen stankbronnen inventariseert en vervolgens maatregelen neemt. De algemeen geaccepteerde norm voor woongebieden van 1 geureenheid per kubieke meter op 98 procent van de tijd wordt niet voorgeschreven in de huidige vergunning van Shell en zal dan ook niet gehaald worden in Rijnmond. Dit voorschrift was wel opgenomen in de ontwerpvergunning maar werd op verzoek van het bedrijf gewijzigd.