Kritiek op bisschoppen valt slecht

DEN HAAG, 14 APRIL. Het partijbestuur van het CDA gaat zijn eigen voorzitter W. van Velzen ter verantwoording roepen voor zijn kritiek op de Nederlandse bischoppen. Het bestuur vindt dat Van Velzen te ver is gegaan en de eigen verantwoordelijkheid heeft genegeerd die politieke partijen en bischoppen hebben.

Ook bij fractieleider Brinkman is de kritiek van Van Velzen niet erg goed gevallen. “Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid”, zegt zijn woordvoerder die eraan toevoegt dat Brinkman zich in deze discussie afzijdig wil houden. De afgelopen dagen zijn er vanuit de achterban van het CDA, zoals uit de Kamerkring Brabant, diverse afkeurende reacties gekomen op de uitlatingen van Van Velzen.

Het afgelopen weekend viel Van Velzen hard uit naar de Nederlandse bischoppen. Voor de KRO/RKK-radio zei hij dat de bisschoppen “niet in staat zijn voldoende leiding te geven aan het bestuurlijk proces van de rooms-katholieke kerk in Nederland.” Van Velzen zei ook dat de gegroeide kloof tussen “sommige bisschoppen” en hun achterban voor hem reden is voor zorg. Om de crisis te bezweren die is ontstaan door het aftreden van de bischoppen Gijssen en Bär zou een open gesprek tussen bisschoppen en gelovigen nodig zijn, aldus Van Velzen.

De uitval van van Velzen heeft zowel verbazing als afkeuring veroorzaakt. De voorzitter had zelf eerder intern gezegd dat het CDA zo weinig mogelijk zou moeten reageren op de turbulente ontwikkelingen in de RK-kerk en het vertrek van bisschop Bomers van Haarlem uit de partij. Anderzijds wordt er echter op gewezen dat Van Velzen op het vlak van politiek en levensbeschouwing in het verleden wel meer controversiële uitspraken heeft gedaan. Zo noemde hij vorig jaar het CDA “geen christelijke partij”.