KNOV vreest arbeidsonrust door WAO

DEN HAAG, 14 APRIL. Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) vreest dat het "WAO-gat' in het midden- en kleinbedrijf tot “arbeidsonrust en a-sociale omstandigheden” gaat leiden.

KNOV-voorzitter J. Kamminga zei dit gistermiddag bij de presentatie van een informatiefolder voor werkgevers over de nieuwe wetgeving die bij arbeidsongeschiktheid gaat gelden. Hij wees erop dat in vele branches en bedrijven nog helemaal niets is geregeld om de lagere wettelijke uitkering die straks bij arbeidsongeschiktheid kan volgen te "repareren' via aanvullende verzekeringen, terwijl de cruciale datum van 25 april nadert.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben aangegeven dat zij collectieve verzekeringen die vóór deze datum zijn afgesloten terugwerkende kracht tot 26 januari 1993 willen geven. Dit is van belang omdat kabinet en Tweede Kamer hebben besloten dat iedereen die tot en met 25 januari ziek werd en na een jaar in de WAO belandt, nog onder de oude WAO-regeling valt, net als de bestaande arbeidsongeschikten.

Werknemers voor wie na 25 april niets is geregeld, lopen dus het risico tussen wal en schip te vallen en bij arbeidsongeschiktheid met een aanzienlijke inkomensachteruitgang te worden geconfronteerd. Dat is ook niet in het belang van werkgevers, aldus Kamminga, omdat zij de kans lopen dat deze financiële schade op hen zal worden verhaald als de arbeidsongeschiktheid kan worden geweten aan omstandigheden op het werk. De risico's voor werknemers gelden vooral in situaties waarin een nog doorlopende CAO van toepassing is die ondanks het WAO-gat niet wordt opengebroken of wanneer er helemaal geen CAO bestaat.

Volgens het KNOV is het besef bij het midden- en kleinbedrijf over deze risico's zowel bij de ondernemers als het personeel klein. “Er dreigt een ongelooflijke ellende de komende tijd”, zei Kamminga. “Wat nu staat te gebeuren, zal zeer veel beslag leggen op de aandacht van de ondernemers.” Hij gaf toe dat hij deze interne alarmbel laat rinkelen op aandringen van de 85 branche-organisaties die bij het KNOV zijn aangesloten, wegens de “onoverzichtelijke en hoogst onzekere situatie die dreigt te ontstaan”.

Het KNOV zelf vindt dat reparatie van het WAO-gat een verantwoordelijkheid is van werknemers, die daarvan ook de kosten voor hun rekening moeten nemen. Maar wel kunnen, aldus het KNOV, werkgevers de helpende hand bieden door te bemiddelen tussen personeel en verzekeringsmaatschappijen. De vraag die daarbij ontstaat is of werknemers kiezen voor een collectief contract, waarbij iedereen, mede uit onderlinge solidariteit, premie betaalt of dat er wordt gekozen voor een individuele benadering, omdat reparatie van het WAO-gat niet voor iedere werknemer van belang is.

Kamminga riep politici gisteren op nu voorlopig (“een jaar of drie”) voor rust te zorgen op het gebied van de sociale zekerheid. Van pleidooien om een ministelsel in te voeren (VVD) of om de ziektewet over te hevelen naar sociale partners (CDA) moet werkgeversorganisatie KNOV voorlopig niets hebben, zei hij. Het KNOV kan hierbij niet rekenen op steun van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, zo bleek uit een reactie van VNO-voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan voor Veronica-radio. “Ik denk dat Kamminga de luxe van een moratorium van drie of vier jaar niet gegund zal zijn. Daarvoor zijn politiek en publiek teveel betrokken bij de discussie”, aldus de VNO'er.