Japan geeft 1,82 miljard dollar extra aan Rusland

TOKIO, 14 APRIL. Japan zal Rusland 1,82 miljard dollar extra hulp geven en de Verenigde Staten zullen naar verluidt hun bijdrage van 1,62 miljard aanvullen met twee miljard dollar.

De Japanse premier, Kiichi Miyazawa, maakte het Japanse bedrag bekend tijdens zijn openingstoespraak op de ministersconferentie van de G-7, de zeven belangrijkste industrielanden, die vandaag in Tokio is begonnen en morgen zal worden voortgezet.

Onbekend is nog of Duitsland, Frankrijk en Italië hulp zullen geven. Canada maakte eerder bekend 160 miljoen dollar aan hulp te geven en Groot-Brittannië voor 180 miljoen dollar.

Hulp aan Rusland om de hervormingen van president Jeltsin te steunen, was vandaag het belangrijkste agendapunt in Tokio. Deelnemers waren de ministers van buitenlandse zaken en van financiën van de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada en Japan. Ook aanwezig waren de Russische minister van buitenlandse zaken, Andrei Kozyrev, en de Russische vice-premier, tevens minister van financiën, Boris Fjodorov, die later aanschuiven.

Het extra bedrag van twee miljard dollar dat Amerika zou willen geven is naar verluidt gisteravond door president Clinton telefonisch meegedeeld aan premier Miyazawa. Zij ontmoeten elkaar vrijdag in Washington, wanneer Miyazawa zijn eerste, officiële bezoek brengt aan Clinton.

Intussen klaart de lucht op in de Japans-Russische betrekkingen. President Jeltsin is van plan volgende maand een staatsbezoek aan Japan te brengen, nadat hij vorig jaar een gepland bezoek abrupt afzegde, tot verbittering van Tokio. Miyazawa verwelkomde gisteren Jeltsins voornemen, waarvan de Japanse regering via de media moest vernemen.

Na afloop van de G-7, morgen, zouden de Russische minister van buitenlandse zaken en zijn Japanse collega besprekingen voeren ter verbetering van de onderlinge betrekkingen. Het territoriale geschil om eilanden waarop Japan aanspraak maakt en die Rusland sinds de oorlog bezet, speelt daarbij een grote rol. Vandaag werd Kozyrev al uitgebreid ontvangen door de Japanse premier.

De Japanse hulp van 1,82 miljard dollar bestaat uit kredietgaranties (1,1 miljard), leningen (0,4 miljard) en schenkingen (0,32 miljard). Van het laatste is 100 miljoen dollar bestemd voor hulp bij het vervoer en de opslag van plutonium dat vrijkomt bij de ontmanteling van Russische atoomrakketten en voor hulp bij de opslag van radioactief afval. Rusland dumpt dit afval onder meer in de Japanse Zee, en Tokio wil dat Rusland daar onmiddellijk mee stopt.

Pag 4: Totaal Russische steun onbekend

Volgens Japanse bronnen zal de G-7 in totaal ten minste 30 miljard dollar aan hulp aan Rusland willen geven. Daarvan bestaat de helft (15 miljard) uit sanering van de buitenlandse schuld van Rusland. Een eindbedrag zou niet worden bekendgemaakt. Sommige bronnen melden dat in de 30 miljard ook het geld is inbegrepen van de vorige, gedeeltelijk mislukte steunoperatie van 24 miljard dollar, waartoe de wereldtop van de G-7 zomer vorig jaar in München had besloten.

De zeven ministers van buitenlandse zaken ontbeten vanmorgen gezamenlijk. Er werd onder meer gesproken over de nucleaire dreiging door Noord-Korea, over de oorlog in het voormalige Joegoslavië en over Cambodja. Er zou zijn afgesproken de druk op Noord-Korea te verhogen en China om hulp te vragen om Noord-Korea te bewegen zich alsnog aan het non-proliferatieverdrag te houden. Over eventuele sancties door de VN is wel gerept, maar zonder enige specificatie.

De ministers beklemtoonden verder dat de aanstaande verkiezingen in Cambodja eind mei moeten doorgaan, ondanks geweldadig verzet van de Rode Khmer.