Gesprekken hervat over bank-CAO

ROTTERDAM, 14 APRIL. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het bankbedrijf (112.000 werknemers) worden morgen hervat. De bonden zijn ingegaan op de uitnodiging die de werkgeversvereniging voor het bankbedrijf (WGVB) gisteren stuurde voor hervatting van het overleg.

De bonden gaan voorlopig wel door met de voorbereiding van de landelijke stakingsdag in het bankbedrijf op vrijdag 23 april. Ook zijn de geplande werkonderbrekingen, die vandaag bij een bankfiliaal in Grijpskerk en bij de Postbank in Arnhem zijn begonnen uit protest tegen het uitblijven van een CAO-akkoord, doorgegaan. Voor morgen staan werkonderbrekingen op de actie-agenda bij banken in Amsterdam, Den Haag, Gouda en Schiphol.

Werkgeversonderhandelaar J. Ruiter zegt dat zijn uitnodiging aan de vakorganisaties niets nieuws bevat. “Maar we hadden sterk de indruk dat we op 29 maart nog lang niet waren uitgepraat”, zei hij. “De reden van het afbreken van het overleg op die datum was de WAO-reparatie, maar de overige punten waren niet of nauwelijks aan de orde geweest.”

Ruiter erkent dat compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen nog de nodige hoofdbrekens zal kosten. Toch meent hij dat de meningsverschillen niet onoverkomelijk zijn. De partijen zouden elkaar kunnen vinden op een regeling die voor de bedrijfstak bepaalt dat de WAO-uitkeringen worden aangevuld.

De bonden stemmen ook in met een premie die per bank verschilt. In dat geval eisen de werknemersorganisaties echter wel dat de werkgevers meebetalen aan de premie en dat heeft de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf tot nu toe geweigerd. Ruiter verwacht op het gebied van de lonen niet al te veel problemen.

Andere belangrijke onderwerpen die nog aan de orde moeten komen zijn de werkgelegenheid en de openstelling van de banken op zaterdagen. Onderhandelaar H. Noten van de Dienstenbond FNV ziet in de brief van Ruiter “inhoudelijk niets op grond waarvan wij het overleg zouden moeten heropenen”. Maar hij gaat wel in op de uitnodiging voor hervatting van het overleg.