Foto: DEN HAAG - Op uitnodiging van Nederland ...

Foto: DEN HAAG - Op uitnodiging van Nederland zijn voor een twee-daags bezoek in Den Haag de ministers van financiën en centrale bankpresidenten van Armenië, Bulgarije, Cyprus, Georgië, Israel, Moldavië, Oekraine en Roemenië.

Nederland vertegenwoordigt deze landen in het bestuur van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. Het is de eerste keer dat een dergelijke bijeenkomst van de "kiesgroep' in Nederland wordt belegd. Deze groep is aanzienlijk uitgebreid na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Vier ex-Sovjet-republieken werden toen aan de kiesgroep toegevoegd. De bijeenkomst is bedoeld om ervaringen uit te wisselen over de programma's van het IMF en de Wereldbank voor deze landen. Namens Nederland wordt het overleg bijgewoond door de ministers Wim Kok (financiën) en Jan Pronk (ontwikkelingssamenwerking), president Wim Duisenberg van De Nederlandsche Bank en de Nederlandse bestuursleden bij het IMF, Godert Posthumus, en de Wereldbank, Evelien Herfkens. (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)