De toenemende vergrijzing in combinatie met de ...

De toenemende vergrijzing in combinatie met de bezuinigingen op de bejaardenzorg kunnen in de nabije toekomst de kwaliteit van de eigen-woningvoorraad negatief beïinvloeden.

F.M. Meijer, Technische Universiteit Delft

Door de waarde van het wetenschappelijke werk van islamitische geleerden en dat van Ibn al-Haytham in het bijzonder te laat te onderkennen, stagneerde de ontwikkeling van de theorie van de geometrische optica in de christelijke wereld halverwege de Middeleeuwen.

J. Burghoorn, Technische Universiteit Delft

Het is belangrijk om aan jonge mensen duidelijk te maken dat een individualistische levensstijl zoals deze onder andere door de media vaak wordt gepropageerd, hen hoogstwaarschijnlijk niet het gesuggereerde geluk zal opleveren. Juist vrijwilligers in het jeugdwerk kunnen in dit opzicht een voorbeeld voor een andere dan bovengenoemde levensstijl geven.

M.D. Verweij, Technische Universiteit Delft