De Groep van Zeven en Rusland

1989 Parijs: Sovjet-president Gorbatsjov stuurt een brief aan de leiders van de G-7, waarin hij toenadering zoekt en vist naar een uitnodiging voor de volgende top.

1990 Houston: de G-7 besluit tot een studie naar de economische situatie in de Sovjet-Unie, die wordt uitgevoerd door het IMF, de Wereldbank, de OESO en de nieuw opgerichte Oost-Europabank. Duitsland dringt aan op een snel hulpprogramma.

1991 Londen: President Gorbatsjov komt na afloop van de top naar Londen voor een ontmoeting met de leiders van de G-7. Hij geeft een uiteenzetting van de economische situatie in de Sovjet-Unie. Een plan voor snelle hervormingen met Westerse steun, The grand bargain, dat is opgesteld door zijn adviseur Jegor Javlinski en een groep Harvard-hoogleraren, heeft hij thuisgelaten. Gorbatsjov krijgt geen financiële steun, wel toezeggingen van technische steun en een geassocieerd lidmaatschap van het IMF en de Wereldbank.

1991 (oktober) Bangkok: de ministers van financiën en centrale bankpresidenten hebben een ontmoeting met Javlinski op de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. De Sovjet-Unie is bezig uit elkaar te vallen. De lidmaatschapsprocedure wordt versneld.

1992 (april) Washington: Premier Gaidar van Rusland neemt volwaardig deel aan de vergaderingen van het IMF en de Wereldbank. De G-7 heeft een hulppakket ter waarde van 24 miljard dollar toegezegd, waarvan 6 miljard betrekking heeft op een stabilistiefonds van het IMF voor de roebel. 1992 München: President Jeltsin neemt aan het slot van de top van de G-7 deel. Overhaast besluit het IMF 1 miljard dollar te verstrekken als voorschot op een grotere IMF-lening die overigens nog niet is toegekend. Het roebelfonds schuift op de lange baan. 1993 (maart) Hongkong: Vertegenwoordigers van de G-7 ontmoeten de Russische financiële autoriteiten ter voorbereiding van een nieuw hulppakket.

1993 (april) Vancouver: President Jeltsin heeft een bilaterale ontmoeting met president Clinton. De Amerikaan geeft Jeltsin politieke steun en zegt 1,6 miljard dollar hulp toe. 1993 (april) Tokio: De ministers van financiën en van buitenlandse zaken van de G-7 ontmoeten hun Russische collega's in Tokio om te spreken over het nieuwe hulppakket.

1993 (juli) Tokio: De jaarlijkse economische top van de G-7 zal worden bijgewoond door president Jeltsin.