Crossing Border Festival in Den Haag; Nieuw literair festival tegelijk met Poetry

AMSTERDAM, 14 APRIL. Nederland is binnenkort een internationaal literatuurfestival rijker, het Crossing Border Festival. Meer dan zestig schrijvers en dichters zullen van 17 tot en met 20 juni op verschillende plaatsen in Den Haag voorlezen uit hun werk.

Het festival, een initiatief van de Stichting Other World Productions, valt samen met het Rotterdamse Poetry International. Als op 17 juni minister Hedy d'Ancona van WVC het Haagse Crossing Border Festival opent, begint twintig kilometer verderop Poetry International aan zijn vierde avond.

Volgens Louis Behre, de organisator van Crossing Border die eerder het Haagse Zuiderstrand festival opzette, is de gelijktijdigheid van beide literatuurfestivals geen bezwaar. “Ons festival richt zich op een minder select en jonger publiek.” De literatuur die Behre wil presenteren komt volgens hem in Rotterdam nauwelijks aan bod.

In de programmering van het Crossing Border Festival wordt veel aandacht besteed aan performance en de raakvlakken tussen literatuur en muziek. Ook is er een sterkere nadruk op literatuur van allochtonen.

Nederland wordt vertegenwoordigd door Carla Boogaards, Jules Deelder, Stephan Sanders, Herman Brood, Simon Vinkenoog, Hermine Landvreugd, Bart Chabot en Diana Ozon. Uit Engeland komen onder anderen de romanschrijver Rupert Thomson, de Liverpool-dichter Adrian Henri en de reggaedichters Lennie St. Luce en Benjamin Zephaniah. Uit Amerika komen de jazz-dichters Ismael Reed en Ted Joans. De komst van Ken Kesey, de schrijver van One flew over the cuckoo's nest, is nog onzeker.

In het zojuist uitgekomen Crossing Border Magazine wordt het festival niet nadrukkelijk als een tegenfestival gepresenteerd. “De grenzen tussen underground en establishment worden niet alleen overschreden, maar, sterker nog, niet als zodanig erkend”, schrijft organisator Louis Behre. Maar de schrijver Hans Plomp merkt in dezelfde publicatie op dat "een academische kliek van gevestigde namen' op dit moment een nieuwe generatie dichters verhindert om tot het grote publiek door te dringen. “Zij beheersen de literaire tijdschriften, fossielen die alleen met overheidssteun hun jammerlijk bestaan kunnen rekken, zij beheersen de commissies, jury's en literaire kritiek.”

Het Crossing Border Festival wordt net als Poetry International gesubsidieerd door het ministerie van WVC. Daarnaast verlenen de gemeente Den Haag en enkele uitgevers zoals De Bezige Bij en Penguin Books hun medewerking. Het ligt in de bedoeling het festival jaarlijks te houden. Het centrum van de activiteiten is de Kunstpassage, in het oude gebouw van de Staatsdrukkerij. Andere locaties zijn het World Wide Video Center en zaal Het Paard.

Het ministerie van WVC laat desgevraagd weten geen bezwaar te hebben tegen de gelijktijdigheid van twee door haar gesubsidieerde literatuurfestivals. De Raad voor de Kunst heeft afgaande op de subsidietoewijzing evenmin een overlapping gezien. Het feit dat d'Ancona het nieuwe festival opent, zou geen keuze inhouden voor de literatuur van het Crossing Border Festival. Een woordvoerster van WVC wijst erop dat de minister niet door Poetry International is uitgenodigd, zodat haar niets in de weg staat om naar het Haagse festival te gaan.