Chômeurs non, klonk het in Eindhoven uit Grundig-kelen

EINDHOVEN, 14 APRIL. Tot tweemaal toe was een delegatie Grundig-werknemers naar de hoofdvestiging in Fürth bij Neurenberg geweest, sinds op 24 januari jl. bekend werd dat Grundig boze plannen had met haar vestiging in het Lotharingse Creutzwald. Tevergeefs. Daarom besloten ze vorige week het grootscheepser aan te pakken. Met ongeveer 500 van de bijna 900 werknemers kwamen ze gisteren in 13 bussen naar Philips in Eindhoven. Dat concern heeft sinds een aantal jaren 31,6 procent van de Grundig-aandelen in handen en dekt sedertdien de verliezen, die in het boekjaar 1991/1992 200 miljoen DM beliepen.

Na het vertrek gistermorgen om half zeven hadden ze in Frankrijk flink wat bossen tulpen gekocht, want Nederland is immers het land van de tulpen en dat zou zeker indruk maken. Tijdens hun ommegang door het nauwelijks toekijkende Eindhoven werden de boeketten meegesjouwd, onder het scanderen van: Travailleurs oui, chômeurs non!

Op de stoep, gekleed in een rode bodywarmer met op de rug "Industriebond FNV', liep voorzitter J. Cuperus van de Zuidoostbrabantse afdeling van de Nederlandse vakbond mee. Hij had met de politie de tocht door Eindhoven geregeld. Op de vraag of het niet wat sneu was sociale acties uit den vreemde te moeten begeleiden terwijl de Nederlandse Philipsmedewerkers met geen stok de straat op zijn te krijgen tegen zeker niet minder snode plannen, zei hij: “Ik had het ook liever anders gezien, maar het is nu eenmaal zo.”

Met de tulpen hadden ze voor de vestiging aan de Glaslaan van Philips Consumer Electronics de woorden "Grundig Creutzwald doit vivre' gevormd, terwijl ze in krijghaftige taal werden toegesproken door hun vakbondsafgevaardigden. “We willen een duidelijk antwoord op de vraag wat Philips voor heeft met onze vestiging. We zullen niet toestaan dat ook maar één werknemer zal worden ontslagen”.

Bij Philips had men zich enigermate verbaasd getoond over de komst van de Fransen. Een woordvoerder: “Ze zijn eigenlijk aan het verkeerde adres, want Grundig regelt gewoon haar zaakjes zelf”. Maar omdat, zoals directeur ir. H. Bodt van Consumer Eletronics na afloop van een gesprek met een delegatie in het Philipsstadion zei, “we een gastvrij concern zijn”, werden de hoofzakelijk Franse Marjannekes ontvangen met Cola en koffie. Naar Eindhoven had zich ook president-directeur van Grundig drs. P.D. Harmsen persoonlijk gerept. “Het behoud van de werkgelegenheid”, zei hij “is ook onze zorg”.

In Creutzwald, dat westelijk van Metz in het Franse mijngebied ligt en waar de Grundigvestiging 23 jaar geleden werd gesticht juist om de werkloosheid tengevolge van de mijnsluitingen te compenseren, werden in het vorige boekjaar, dat van maart tot maart loopt, nog 650.000 televisietoestellen gemaakt. “We leveren van alle Grundigvestigingen de beste kwaliteit, werken met het hoogste rendement en tegen de laagste kosten”, zei G. Hisse van de ondernemingsraad.

Niettemin kwam in januari het bericht dat het aantal te produceren tv-toestellen in het lopende boekjaar zou worden teruggebracht tot 350.000. Het overige werk zou verhuizen naar de vestiging in Wenen, die deelcontracten zou gaan sluiten met landen in het voormalige Oostblok. Zo meenden de Creutzwalders zeker te weten. En dat, hadden ze vervolgens geconcludeerd, betekende het begin van het einde van hun vestiging, hoewel de directie zei het woord sluiting nooit of te nimmer in de mond te hebben genomen.

Gisteren barstten de Fransen na afloop van het gesprek in Eindhoven in luid gejuich uit: het had opgeleverd dat in ieder geval tot het einde van het jaar het produktieniveau op 350.000 tv's zal worden gehandhaafd. Het woord sluiting zal bovendien voorlopig niet vallen en in de tussentijd zal worden gezocht naar oplossingen om de vestiging te behouden. Maar Harmsen hield wel veel - mogelijk Franse - slagen om de arm. “De garantie houdt natuurlijk op als de markt weer volledig in elkaar zakt. Openhouden kunnen we daarom ook moeilijk garanderen. De verkoop van de vestiging in Creutzwald is een van de mogelijkheden, het maken ter plaatse van andere produkten een andere”.

    • Max Paumen