"Brinkman drijft PvdA naar paarse coalitie'

DEN HAAG, 14 APRIL. Fractieleider en kandidaat-lijstrekker van het CDA Brinkman beschadigt de relatie met de PvdA door voortdurend afstand te nemen van het huidige kabinetsbeleid. Daardoor drijft hij de PvdA in de armen van VVD en D66 en draagt hij bij tot vorming van de "paarse coalitie'.

Dat zegt vice-fractievoorzitter F. Leijnse (PvdA) deze week in Elsevier. “De opstelling van Brinkman beschadigt de vertrouwensrelatie met de PvdA”, aldus Leijnse, “door zich los te maken van het regeringsbeleid en tegen de kiezer te zeggen: "Eigenlijk ben ik hier niet voor verantwoordelijk.'

Leijnse geldt als gezaghebbend partijlid dat opereert op de linkervleugel binnen de PvdA. Op zijn aanwijzing meldde de huidige vice-voorzitter, R. Vreeman, zich als tegen-kandidaat tegen F. Rottenberg. Tevens kwam Leijnse bijna twee jaar geleden met een alternatief voor de kabinetsplannen met de WAO waarover toen veel politiek tumult ontstond.

Dit verleden doet F. Wester, de woordvoerder van Brinkman, in een reactie op de uitspraken van Leijnse verzuchten: “Ach, is Leijnse niet dat Kamerlid van de PvdA dat nog geen jaar geleden het belangrijke kabinetsbesluit over de WAO onderuitschoffelde, terwijl het CDA dat besluit vanaf het begin door dik en dun had gesteund?”

Leijnse constateert dat veel van Brinkmans opvattingen overeenkomen met die van de VVD. Daardoor maakt het voor de PvdA minder verschil met welke partij ze in een volgend kabinet zou willen samenwerken. Bovendien ziet Leijnse, in tegenstelling tot partijleider Kok, wel degelijk problemen die met een coalitie van Pvda, VVD en D66 beter kunnen worden aangepakt dan met het CDA. Leijnse denkt daarbij onder meer aan “het doorbreken van gevestigde machtsposities in het maatschappelijk middenveld”, decentralisatie, de “ontbureaucratisering van de overheid”, en “het gestalte geven aan een nieuwe samenleving zodat individuen hun eigen keuzes kunnen maken en economisch onafhankelijk worden.” Niettemin heeft Leijnse een voorkeur voor voortzetting van de huidige coalitie.