"Aids en tbc grootste gevaren voor samenleving'

“Frankrijk heeft het grootste aantal aids-patienten in Europa. Aids is het grootste sociale probleem van Frankrijk. En toxicomanie (drugsverslaving) is in Frankrijk de grootste bron van besmetting met HIV-virussen die aids kunnen veroorzaken. De regering-Balladur zou een grote actie, vergelijkbaar met de constructie van de kernbom of de bouw van een kernenergiecentrale, moeten ondernemen om aids te bestrijden.” Dit zegt professor Luc Montaignier, de ontdekker van het aids-virus, die een leidende rol speelt bij het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar aids waaraan in Frankrijk jaarlijks bijna tweehonderd miljoen francs wordt uitgegegeven.

Montaignier bepleit een actie "in alle richtingen'. Behalve voor research moet volgens hem nog meer aandacht worden gericht op preventie en behandeling "al is dat moeilijker'. In een gesprek met buitenlandse journalisten prees Montaignier de beperkte acties die de voormalige minister van gezondheid Bernard Kouchner heeft ondernomen om meer hulp te bieden aan drugsverslaafden die vaak sero-positief zijn.

Bij de behandeling van drugsverslaafden loopt Frankrijk "ver achter bij andere landen', aldus Montaignier. In Parijs bestaan bijvoorbeeld centra, waar men zich, onder bepaalde voorwaarden, op sero-positiviteit gratis kan laten testen. In de "banlieu', de ring van voorsteden rond de Franse hoofdstad waar drugsverslaving het meest voorkomt, bestaan dergelijke centra niet.

Montaignier bepleit ook een "herstel van hygiene - "in de metro, op straat, in de scholen' - ter voorkoming van besmetting met tuberculose dat hij met aids als het "grootste gevaar' voor de gezondheid in de Franse samenleving beschouwt. Hij meent dat tbc-patienten als regel voor behandeling in ziekenhuizen moeten worden opgenomen zoals in de Verenigde Staten het geval is. Ook wat het risico van besmetting met tuberculose betreft loopt de miljoenenbevolking in de Parijse voorsteden volgens hem meer gevaar dan elders.

Montaignier zette zijn opvattingen over de noodzaak van preventie - zoals het gebruik van condooms - afgelopen weekeinde in Rome uiteen in een gesprek met kardinalen die de paus van advies moeten dienen. “Ik meng me niet in een theologisch debat over het gebruik van condooms, dat de paus op zijn laatste reis in Afrika andermaal heeft afgewezen, maar ik meen dat iedereen, en dus ook de kerk, het zijne moet doen om preventie te bevorderen. Hoe te langer het duurt om een preventief vaccin te ontwikkelen, des te moeilijker wordt het om de aids-epidemie te bestrijden”, aldus Montaignier.