WAO

Eindelijk wordt nu eens de cruciale rol van artsen in het WAO-proces aan de orde gesteld (prof. W. Beek in NRC Handelsblad van 3 april). Iedere verklaring van arbeidsongeschiktheid wordt immers door een arts verricht. Deze artsen staan meestal in een afhankelijke positie tot dezelfde werkgever als degene die door hen arbeidsongeschikt verklaard wordt (Bedrijfsgeneeskundige dienst).

De volgende oplossing kan de zo graag door artsen in dienstverband geclaimde professionele onafhankelijkheid waarborgen: 1) de beoordelende arts dient zijn salaris (honorarium?) te ontvangen uit een bron die onafhankelijk is van een werkgever. 2) het onderzoek dient gelijktijdig door twee artsen te geschieden, opdat de onderzochte geen druk kan uitoefenen.

Overigens moet de "overheid' haar hand ook eens in eigen boezem steken. Niet zelden kan immers een meestal hoge ambtenaar zichzelf ziek melden als er onenigheid is. Hier is echter geen sprake van ziekte. Het enige oogmerk is, dat het meestal niet geringe inkomen ongestoord verder ontvangen wordt.

    • P. Gans