VNU verwacht dit jaar beter resultaat

HAARLEM, 13 APRIL. Uitgeversmaatschappij VNU verwacht na vier jaren van netto winstdalingen voor dit jaar een verbetering van het resultaat mits de economische omstandigheden niet verslechteren.

Dit zei de voorzitter van de raad van bestuur van VNU, drs. J.L. Brentjens, vanmorgen op een persconferentie. Brentjens wilde officieel niet ingaan op de eerder aangekondigde verkoop van de grafische drukkerijen, een onderdeel van VNU waarin een kwart van het totale personeelsbestand werkzaam is, namelijk 2500 mensen. Verwacht wordt dat de overname zal lijden tot een verlies van arbeidsplaatsen. De drukkerijen zijn goed voor 700 miljoen van de 2,7 miljard omzet van VNU.

Vandaag moeten volgens Brentjens de regels van de SER-fusiecode worden afgewikkeld. Daarna kan de verkoop een feit zijn. Directeur drs. W.J. Gielen van de overnemende partij, Koninklijke de Boer Boekhoven in Hilversum, zei dat vanmiddag de verkoop definitief zal worden. Dit werd bevestigd door Brentjens.

Brentjens zei al jaren van de grafische bedrijven afscheid te hebben willen nemen. In het afgelopen jaar is 80 miljoen gulden aan voorzieningen getroffen voor de slecht renderende bedrijven. De waarde wordt op dit moment geschat op 170 miljoen gulden. Afgezien van de buitengewone lasten van de grafische bedrijven was het jaar 1992 volgens Brentjens “goed verlopen”. Het bedrijfsresultaat steeg met achttien procent en daarom wil VNU het dividend handhaven, aldus Brentjens.

Volgens de bestuursvoorzitter van VNU is de groei van het bedrijfsresultaat met 37 miljoen gulden te danken aan reorganisaties, nieuwe acquisities en de papierprijs. Uit het jaarverslag blijkt dat de papierkosten vorig jaar met 50 miljoen gulden zijn afgenomen.

Brentjens verwacht veel van de commerciële televisie. VNU bezit minderheidsbelangen in RTL 4 en de Vlaamse zender VTM. Brentjens zei dat het belang van VNU in VTM eventueel kan worden teruggebracht van 44 procent tot een lagere deelname om de Vlaamse verankering veilig te stellen. Alleen VTM heeft dit afgelopen jaar voor VNU dividend opgeleverd. Brentjens zei dat RTL 4 beter rendeert dan VNU en in twee jaar uit de kosten is gekomen. Volgend jaar zal VNU dividend krijgen van RTL 4, zo verwacht Brentjens.

Problemen doen zich voor bij VNU's vaktijdschriften. Brentjens: “Bij de vaktijdschriften is het beeld nog somber door de aanhoudende recessie in met name Groot-Brittannië en door een verdere terugval van personeelsadvertenties in Nederland. Overigens is het resultaat in Nederland nog zeer bevredigend.” VNU lijdt stroppen in de markt voor vaktijdschriften in Italië.