VERPLEEGKUNDIGEN

In NRC Handelsblad van 30 maart werd bericht dat het personeelstekort in de verpleging daalt.

Van een toekomstig tekort van 100.000 verpleegkundigen zal dan ook geen sprake zijn. Dit is het resultaat van een onderzoek dat Y. Heijdeman instelde bij personeelsfunctionarissen van instellingen voor gezondheidszorg. Wie echter voorbij die personeelsfunctionarissen komt, constateert andere dingen. In verschillende instellingen is een tekort op de werkvloer van twintig procent of meer, vergeleken met de officiële formatie. Hiervoor wordt niet geworven, want daarvoor is geen geld. Dat de personeelsfunctionarissen weinig vacatures melden of hebben openstaan, klopt dus wel, maar dat wil niet zeggen, dat er op de werkvloer geen tekorten zouden zijn. Er wordt echter niet naar gestreefd, die te vervullen. De aanwezige verpleegkundigen moeten maar een stap harder lopen. Een onderzoek op de werkvloer naar de personeelstekorten in de gezondheidszorg zou verhelderend zijn.