V-raad stelt besluit over sancties weer uit

NEW YORK, 13 APRIL. De Veiligheidsraad heeft onder druk van de Verenigde Staten en Rusland een stemming over nieuwe sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) uitgesteld tot na het Russische referendum van 25 april.

Het nieuwe uitstel is in de raad slecht gevallen: zeker vijf niet-permanente leden van de Veiligheidsraad overwegen morgen alsnog een stemming over de sancties af te dwingen. Of dat lukt - en of ze het überhaupt zullen proberen - hangt voornamelijk af van de houding van de permanente leden Frankrijk en Engeland. Vertegenwoordigers van deze twee landen hebben koel gereageerd op het nieuwe uitstel, maar lijken niet geneigd tegen de zin van Washington en Moskou een beslissing te forceren.

De Amerikanen hebben op dringend verzoek van Moskou ingestemd met het nieuwe uitstel. Ze gaan er met de Russische minister van buitenlandse zaken, Kozyrev, van uit dat een snelle beslissing over nieuwe sancties tegen Joegoslavië de tegenstanders van president Jeltsin bij het cruciale referendum van 25 april in de kaart kan spelen. Jeltsin kan dan worden verweten, mee te werken aan de “uitverkoop” van Servië aan de belangen van het Westen. Servië is een traditionele bondgenoot van Rusland en elke Russische steun voor nieuwe sancties valt slecht in Rusland. Bij het referendum van 25 april staat de politieke toekomst van president Jeltsin op het spel.

Volgens woordvoerders van Westerse delegaties in New York zal de Veiligheidsraad waarschijnlijk op 26 april over nieuwe sancties tegen Joegoslavië stemmen. In dat geval zal in de resolutie niet worden voorzien in een overgangsperiode van twee weken tussen de stemming en het moment waarop de resolutie van kracht wordt. (Reuter)