Ruzie in Opec: overproduktie van olie

ROTTERDAM, 13 APRIL. Het overleg tussen de Organisatie van olie exporterende landen (Opec) en een groep onafhankelijke olieproducerende landen in de Omaanse hoofdstad Muscat dreigt te worden overschaduwd over een ruzie binnen Opec.

Iran wordt ervan beschuldigd stiekem meer olie te hebben geproduceerd dan volgens het jongste besluit van Opec is toegestaan. Ook Nigeria zou zich aan overproduktie hebben schuldig gemaakt. De olieminister van Koeweit dreigde vorige week al zich niet meer aan zijn produktieplafond te houden als Opec niet snel maatregelen neemt. Het grootste olieland, Saoedi-Arabië, reageerde furieus op het gebrek aan discipline binnen Opec. Volgens de Saoediërs leidt de overproduktie tot een te lage olieprijs en die vormt weer als het ware een uitnodiging aan de Verenigde Staten en de EG om door te gaan met hun plannen voor een nieuwe milieubelasting ("ecotax') op brandstoffen.

Vandaag beraden de olieministers van Opec zich over de overproduktie en over een gezamenlijk, afwijzend standpunt over de ecotax-plannen. Vervolgens zouden ze samen met ministers van 15 onafhankelijke olielanden vergaderen.

In februari besloten de Opec-ministers op een vergadering in Wenen hun gezamenlijke produktie met 1 miljoen vaten per dag terug te brengen to 23,6 miljoen vaten. Al geruime tijd was de aanvoer van olie op de wereldmarkt te ruim, waardoor de prijs op een te laag niveau bleef hangen en de verdiensten van de olielanden achterbleven. Opec hanteert sinds 1990 een richtprijs van 21 dollar per vat olie, maar de prijs die de olielanden ontvangen heeft zich sinds de Golfoorlog tussen de 16 en 18,50 dollar per vat bewogen.

Vorige week wees het maandelijkse rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs uit dat de Opec-landen in maart samen zeker 700.000 vaten olie per dag (van 159 liter per stuk) meer hadden geproduceerd dan het verlaagde produktieplafond. Iran leverde daaraan volgens het IEA de grootste bijdrage. Een gisteren gepubliceerde raming van het olie-vakblad Middle East Economic Survey (MEES) bevestigde de cijfers van het IEA. Volgens MEES zou Iran in maart 450.000 vaten olie meer hebben geproduceerd dan volgens zijn quotum is toegestaan en Nigeria 170.000 vaten per dag. Opec zelf kwam tot een veel lagere overproduktie, namelijk 290.000 vaten per dag.

Aanvankelijk werd de overproduktie dit weekeinde door Iran ontkend, maar gisteravond gaf een lid van de Iraanse delegatie bij de conferentie van olielanden in Muscat toe dat er sprake was geweest van een, zij het geringe, overproduktie. Gisteren heeft de voorzitter van Opec, de Venezolaanse olieminister dr. Alirio Parra, al geprobeerd te bemiddelen tussen diverse lidstaten. Parra wil de afspraken over het produktieplafond en het systeem van controle strenger maken.