Rabin bezoekt Egypte voor top met Mubarak; In verband met vredesoverleg

TEL AVIV, 13 APRIL. De Israelische premier Yitzhak Rabin zal morgenmiddag een topontmoeting hebben met de Egyptische president Hosni Mubarak ter verzekering van Palestijnse deelname aan het vredesoverleg.

Tenzij op het allerlaatste moment om veiligheidsredenen een andere bestemming wordt gekozen zal deze Egyptische-Israelische top plaats vinden in Ismalya.

PLO-leider Yasser Arafat en de Palestijnse leider Feisal Husseini uit Oost-Jeruzalem zijn gisteren al voor vooroverleg met Mubarak in Kairo aangekomen. Dit is een duidelijke aanwijzing dat de Egyptische leider zijn prestige op het spel zet om tussen Israel en de Palestijnen te bemiddelen.

Het gaat om het vinden van een formule die de Palestijnen in staat stelt op 20 april het vredesoverleg in Washington te hervatten. Israel heeft er reeds mee ingestemd, zij het nog niet officieel bevestigd, dat Feisal Husseini in de Palestijnse delegatie kan worden opgenomen.

Daardoor is het Israelische taboe over deelname van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem aan het vredesoverleg vervallen, hetgeen in Palestijnse kringen als een groot succes wordt afgeschilderd. Feisal Husseini verklaarde naar aanleiding van deze ontwikkeling dat Israels uitwijzing van 415 Palestijnen naar Libanon, december vorig jaar, hervatting van het vredesoverleg niet in de weg hoeft te staan.

De Palestijnen willen echter meer duidelijkheid over versnelde terugkeer van de uitgewezenen naar Israel, en verlangen tevens een duidelijker inzicht in de Israelische politiek voor de uitvoering van de Palestijnse bestuursautonomie.

Premier Rabin heeft in nauw overleg met de Amerikaanse president Bill Clinton een "pakket' gebaren jegens de Palestijnen samengesteld dat pas bij hervatting van het vredesoverleg door de Palestijnen aan hen zal worden voorgelegd. Uitgelekt is reeds dat Israel vroeger uitgewezen Palestijnen zal terugnemen, hetgeen vanmorgen al de woede van Likud uitlokte.

In een vraaggesprek verklaarde de minister van buitenlandse zaken Shimon Peres zondag dat Palestijnse boycot van het vredesoverleg ook tot het wegblijven van de Arabische landen - Syrië, Libanon en Jordanië - zal leiden. Deze beoordeling geeft aan de bemiddeling van president Mubarak tussen Israel en de Palestijnen een extra dimensie.

Israels afgrendeling van de bezette gebieden, die om veiligheidsredenen voortduurt, compliceert het diplomatieke voorspel voor de hervatting van het vredesoverleg. PLO-leider Arafat, die om politieke redenen belang zou moeten hebben bij de duidelijke afbakening van Palestijns gebied volgens de bestandslijnen van juni 1967 (met uitzondering van Jeruzalem), oefent druk op Mubarak uit Rabin ervan te overtuigen de afsluiting op te heffen. Volgens Arafat onstaat er door de afsnijding van 120.000 Palestijnen van hun arbeidsplaatsen in Israel een onhoudbare economische situatie op de Westelijke Jordaanoever en in de Gaza-strook. Aangezien de PLO wegens het opdrogen van de Saoedische dollarsteun na de Golf-oorlog niet in staat is de werkloze Palestijnen bij te springen onstaat er in de bezette gebieden een situatie die gunstig is voor Hamas, de sterker wordende islamitisch fundamentalistiche tegenspeler van de PLO.

Ook de hoogste Israelische veiligheidsfunctionarissen zijn van mening dat de afgrendeling niet lang meer mag duren omdat de daardoor in de Palestijnse samenleving opgewekte spanningen zich met geweld kunnen ontladen.

Niettemin heeft de regering-Rabin zondag besloten de afsluiting voor onbepaalde tijd voort te zetten. Ter ontlasting van de Israelische boeren en aannemers, die door het wegblijven van Palestijnse werkkrachten in nood verkeren, zullen vandaag 10.000 Palestijnse arbeiders hun werk in Israel kunnen hervatten. Dit aantal zal geleidelijk worden opgevoerd. Aan de tewerkstelling van de meesten van de 120.000 Palestijnen in Israel komt echter een einde. Enkele ministers juichen deze ontwikkeling om politieke redenen toe omdat de afgrendeling naar hun zeggen de facto de basis legt voor Palestijnse bestuursautonomie. Likud-politici waarschuwen dat de afgrendelingspolitiek onvermijdelijk naar Palestijnse onafhankelijkheid leidt.

De regering-Rabin besloot zondag ruim 320 miljoen gulden uit te trekken voor het scheppen van werkgelegenheid in de bezette gebieden voor de werklozen Palestijnen. Computer-berekeningen hebben uitgewezen dat ruim twee miljard dollar in de bezette gebieden zal moeten worden geïnvesteerd om de Palestijnse arbeid te op te vangen indien de afgrendeling permanent zou blijven.