Partijvoorzitter CDA en rooms-katholieke kerk ruzieën verder

DEN HAAG, 13 APRIL. De verhouding tussen CDA en de RK-kerk is verder verslechterd. CDA-voorzitter W. van Velzen zei zaterdag voor de KRO/RKK-radio dat de Nederlandse bisschoppen “niet in staat zijn voldoende leiding te geven aan het bestuurlijk proces van de rooms-katholieke Kerk in Nederland”. Eerder zegde bisschop Bomers zijn lidmaatschap van het CDA op, onder meer wegens het euthanasie-standpunt van de partij.

Van Velzen zei zaterdagavond dat de kloof die tussen “sommige bisschoppen” en hun achterban is ontstaan voor hem reden is tot grote zorg. Deze situatie is de afgelopen dertig jaar gegroeid en mag van de CDA-voorzitter “niet erg lang meer voortduren. Dat leidt er alleen maar toe dat de afstand en vervreemding binnen de RK Kerk doorgaan, met alle grote gevolgen vandien.”

Van Velzen liet met zijn kritiek zijn eerdere terughoudenheid varen die hij tegenover de recente ontwikkelingen in de RK-kerk had betracht. Zijn uitlatingen staan tevens haaks op uitspraken, afgelopen vrijdag in NRC Handelsblad, van zijn woordvoerder en mr. J.J.A.M. van Gennip, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Die weigerden vrijdag, met instemming van Van Velzen, commentaar te leveren op de ontwikkelingen in de kerk. De partijwoordvoerder verklaarde vanmorgen dit verschil in opvattingen uit het feit dat het CDA geen standpunt heeft over het leergezag van de bisschoppen. Van Velzen leverde zaterdag commentaar op de bestuurlijke kwaliteiten van de prelaten.

Van Velzen pleitte zaterdag voor de radio verder voor een open overleg tussen de bisschoppen en vertegenwoordigers van de gelovigen. Dat is volgens hem nodig om de crisis te bezweren die is ontstaan na het plotselinge aftreden van bisschop Gijsen van Roermond en het geruchtmakende vertrek van bisschop Bär van Rotterdam. “Het wordt hoog tijd dat de crisis wordt opgelost”, aldus Van Velzen. De bisschoppenconferentie onthoudt zich desgevraagd van commentaar op de uitlatingen van Van Velzen.

De Nijmeegse emeritus hoogleraar pastoraal theologie, prof.dr. F. Haarsma suggereerde zaterdag voor de radio dat alle resterende bisschoppen zouden moeten aftreden. Kardinaal A.J. Simonis heeft de afgelopen weken volgens hem duidelijk gemaakt dat hij “niet dezelfde kwaliteiten heeft als zijn voorgangers Alfrink en Willebrands. Ik zeg er meteen bij dat mijn wens niet realistisch is omdat Rome een collectief ontslag van de nog zittende bisschoppen niet zal accepteren.”