Overleg Azeri en Armeniërs vandaag afgelast

MOSKOU, 13 APRIL. De vredesonderhandelingen tussen Azerbajdzjan en Armenië, die vandaag in Moskou zouden beginnen, zijn als gevolg van een nieuw Armeens offensief afgelast. De Azerbajdzjaanse regering beschouwt de hernieuwde aanvallen van Armeense "zelfverdedigingseenheden'' als een schending van de wapenstilstand die eind vorige week was overeengekomen.

Baku wordt daarin gesteund door Iran. Turkije heeft het taalkundig en religieus verwante Azerbajdzjan al eerder hulp aangebonden. De afgelopen dagen heeft de Azerbajdzjaanse regering Teheran ook om “materiële en geestelijke” hulp gevraagd. Volgens waarnemers willen de leiders in Teheran hun steun echter voorlopig tot de politieke en morele sfeer beperkt houden.

De premiers van de twee Kaukasische republieken, Grant Bagratian van Armenië en Ali Massumov van Azerbajdzjan, hadden vorig week afgesproken elkaar vandaag in Moskou in aanwezigheid van de Russische minister van defensie Pavel Gratsjov te treffen. Moskou heeft zich afgelopen week opgeworpen als bemiddelaar in de oorlog om de betwiste enclave Nagorny Karabach. Gratsjov heeft tot nu toe steeds ontkend dat Russische troepen in de Kaukasus de Armeense militairen met raad en daad terzijde staan. De Azerbajdzjaanse president Abulfaz Elçibey heeft hem daarvan herhaaldelijk beschuldigd.

De besprekingen tussen beide premiers zijn vannochtend echter opgeschort, omdat Armeense troepen zondag de aanval geopend op de Azerbajdzjaanse gebieden rond Kubatli en Zangelan, twee regio's tussen Nagorny Karabach en de Iraanse grens. Volgens het Azerbajdzjaanse ministerie van defensie zouden de Armeniërs hierbij veertien dorpen hebben veroverd. Ook de aanval op Fizuli, die vorige week mislukte, zou zondag zijn hervat. Deze streken in het zuiden van Azerbajdzan zijn van strategische betekenis omdat Armenië zo Karabach de facto zou kunnen annexeren.

In een officiële protestnota heeft Baku de Armeniërs ervan beticht de besluiten van de Veiligheidsraad aan hun laars te lappen. De Armeniërs op hun beurt hebben de Azeri ervan beschuldigd het staakt-het-vuren te hebben geschonden door eind vorige week een aanval te lanceren op de Armeense plaats Kafan.