Nieuwe beschuldigingen tegen Andreotti

ROME, 13 APRIL. Twee voormalige mafialeiders hebben volgens berichten in de Italiaanse media nieuwe, ijzingwekkende beschuldigingen gedaan tegen oud-premier Giulio Andreotti en verband gelegd tussen hem en drie geruchtmakende moorden.

De beschuldigingen komen van Tommaso Buscetta en Francesco Marino Mannoia, twee ex-mafiosi die zijn gaan praten en nu in de Verenigde Staten onder bescherming van de justitie leven. De tekst van hun verklaringen is in brandkasten gelegd in de Senaat en in het Paleis van Justitie in Palermo, om een lek te voorkomen. De precieze inhoud had morgen bekend moeten worden als een Senaatscommissie begint aan het debat over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Andreotti. In tegenstelling tot hetgeen tot dusver gebruik was, besloot de commissie vanmorgen de laatste beschuldigingen niet openbaar te maken.

In de pers zijn toch delen van de beschuldigingen gepubliceerd. Hierin wordt Andreotti in verband gebracht met de moorden op de journalist Mino Pecorelli, in 1979, en mafiabestrijder generaal Carlo Alberto Dalla Chiesa, in 1982. De achtergrond van beide moorden zou de ontvoering en moord van de christen-democratische leider Aldo Moro zijn, in 1978 door de linkse terreurgroep de Rode Brigades.

Andreotti heeft twee keer, in 1979 en 1980, een ontmoeting gehad met Stefano Bontade, in die tijd een van de machtigste mafiosi van Palermo, zo heeft mafia-pentito (spijtoptant) Mannoia volgens persberichten verteld. Mannoia zou bij beide ontmoetingen aanwezig zijn geweest. De tweede ontmoeting was kort na de moord op de Siciliaanse christen-democraat Piersanti Mattarella. Andreotti was volgens Mannoia geïrriteerd over de moord, maar Bontade zou hebben geantwoord dat de mafia de baas is.

In een vraaggesprek dat La Stampa vanmorgen publiceert, zegt Andreotti: “Ik weet niet waar deze pentito over praat. Ik heb Bontade nooit gezien noch gekend.” Hij herhaalde zijn beschuldiging dat de pentiti worden ingefluisterd. De grote intrigant achter dit vermeende complot tegen hem zou Leoluca Orlando zijn, de voormalige burgemeester van Palermo die uit de christen-democratische partij is gestapt en nu een anti-mafiapartij leidt.

Tommaso Buscetta, de eerste mafialeider die is gaan praten, heeft eind vorig jaar verteld dat hij in 1979 de Rode Brigades heeft gepolst met de vraag of zij de verantwoordelijkheid wilden nemen voor een moord op generaal Dalla Chiesa. Deze leidde toen de strijd tegen het terrorisme. De brigadisten wezen dat af. Buscetta heeft nu daaraan toegevoegd, aldus de berichten in de Italiaanse media, dat de politieke referentiepunten van de mafia - en daarbij zou Buscetta Andreotti hebben genoemd - Dalla Chiesa kwijt wilden. Dalla Chiesa werd in 1982 in Palermo vermoord, enkele maanden nadat hij daar de strijd tegen de mafia op zich had genomen.

Niet bekend

Dat zou ook de reden zijn van de moord op de journalist Mino Pecorelli, hoofdredacteur van het politieke schandaalblad Osservatorio politico. Pecorelli werd in 1979 vermoord, onder andere met een schot in de mond, het traditionele antwoord van de mafia voor mensen die willen gaan praten. Pecorelli zou in het bezit zijn gekomen van alle papieren van Moro en op het punt staan die te publiceren. Hij had al eerder schandalen onthuld, waarbij er vaak is gesuggereerd dat hij werd gemanipuleerd door de geheime diensten of door de verboden vrijmetselaarsloge Propaganda Due, waarvan hij lid was.

Nadat zijn naam is gevallen als een betrokkene bij de moord op Pecorelli, heeft Andreotti gezegd dat dit oude beschuldigingen zijn, voor hem een reden te meer om in een complot te geloven. “Iemand zal de vreselijke beschuldigingen die nu op mij worden geladen, toch moeten bewijzen,” zei Andreotti.

Buscetta en Mannoia zijn in de Verenigde Staten ondervraagd door de hoofdofficier van justitie in Palermo, procureur Giancarlo Caselli. De beschuldiging vorige maand van de Palermitaanse justitie dat Andreotti jarenlang de mafia heeft beschermd, is mogelijk voor Buscetta aanleiding geweest om over zijn laatste aarzelingen heen te stappen en ook te vertellen wat hij wist.