MK Int. Ventures wijzigt beleid

Het ter beurze van Amsterdam genoteerde beleggingsfonds MK International Ventures verandert van beleid omdat het eigen vermogen en de beleggingsportefeuille beperkt van omvang zijn.

Dat voornemen wordt op 20 april aandeelhouders in hun algemene vergadering voorgelegd. Ook wordt voorgesteld de naam te veranderen in: Beleggingsfonds Het Zonnespectrum.

MK wil het eigen vermogen, dat vorig jaar daalde van 12,1 miljoen tot 9 miljoen gulden, binnenkort verhogen tot maximaal 100 miljoen gulden en dat voornamelijk beleggen in vastrentende waarden. Beoogd wordt een aandelenuitgifte met voorkeursrecht voor bestaande aandeelhouders, in verband waarmee het gewenst wordt geacht de nominale waarde van de gewone en de prioriteitsaandelen te verlagen van 50 tot 8,50 gulden. MK International heeft met terugwerkende kracht van 1 januari 1992 de fiscale status van beleggingsinstelling prijsgegeven. Vanaf genoemde datum is derhalve in principe vennootschapsbelasting verschuldigd.

De door MK ontwikkelde plannen hebben vooral te maken met de mogelijkheid om als "gewone' vennootschap gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om nadelige koersverschillen (verliezen) te compenseren met inkomsten. Gesteld dat op het met de emissie tot maximaal 100 miljoen op te voeren vermogen een rendement van ongeveer zes procent kan worden behaald - hetgeen jaarlijks maximaal 6 miljoen aan belastbare inkomsten oplevert -, dan zou het in de boeken aanwezige compensabele verlies ter groote van 30 miljoen gulden zonder rekening te houden met bedrijfslasten tenminste vijf jaar achtereen vrijstelling van winstbelasting moeten opleveren.

Om de transformatie mogelijk te maken moeten de statuten eerst worden gewijzigd. De intrinsieke waarde per gewoon aandeel daalde vorig jaar van 15,04 tot 11,03 gulden. De beurskoers lag eind vorige week op 9,10 gulden en opende vanochtend ongewijzigd.

Het emissieprospectus waarin nadere bijzonderheden over de voorgestelde wijzigingen verschijnt eind april.